Download complete video now!

آخه شورتت خیس شده دیدم حشری شدی

0 views
0%

یه لب ازش گرفتم

دوستی ما 1 ماه ادامه داشت و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم و همش حرفایه عاشقانه میزدیم
روز ششم تعطیلات عید عروسی خواهرم بود توی باغ پدر بزرگ مادریم.منم نفس و دعوت کردم و اونم با کلی اصرار من قبول کرد و قرار شد فردا شب برم دنبالش با هم بریم عروسی
وقتی سوارش کردم از بوی عطرش داشتم مست میشدم.خیلی آرایش کرده بود و فوق العاده خوشگل شده بود. وقتی رسیدیم باغ همه با تعجب منو نگاه میکردن بعد مراسم شروع شد و همه داشتن اون وسط میرقصیدن که یهو به نفس گفتم افتخار میدی؟با منومن گفت:باشه بریم
رفتیم با هم حسابی رقصیدیم . تو تمام این مدت کمرشو گرفته بودم و آخر رقصیدن به خودم چسبوندمش و یه لب ازش گرفتم و رفتیم نشستیم. بعد از شام گفت من به بابام گفتم امشب میرم خونه دوست فاطمه اگه زحمتی نیس منو ببر اونجا.گفتم صبر کن مراسم تموم شد میبرمت.دیگه حرفی نزد
بعد مراسم داشتیم صندلی هارو با پسر داییم جمع میکردم که نفس بهم گفت منم کمک میکنم سریع تر تموم شه.
یه صندلی برداشت داشت میومد سمت من که پاش گیر کرد به یه شاخه درخت که رو زمین افتاده بود و محکم خورد زمین.پاش پیچ خورده بود انگار و یه خراش هم روی رون پاش افتاده بود بهترین موقعیت بود که یکم دسمالیش کنم یه لباس یتیکه پوشیده بود که پایینش مثل دامن باز بود بغلش کردم بردمش تو ماشین پایینه لباسشو دادم بالا دیدم بدجوری زخم شده.

بردمش خونه خودم.توراه بهم گفت کجا میریم؟ گفتم خونه من.گفت قول بده اذیتم نکنی.منم گفتم هر چی تو بگی گلم.رسیدیم خونه بردمش رو تخت گذاشتمش(
بعد بردمش تو حموم لباسشو در آورد گفتم بذار پاتو بمالم.اونم مخالفتی نکرد.دیدم داره نفساش تند میشه شرتشم خیس شده بود حسابی.بهش گفتم اجازه میدی یه حال باهم بکنیم.بهم گفت بی شعور مگه قول ندادی باهام کاری نداشته باشی؟گفتم:آخه شرتت خیس شده دیدم حشر شدی گفتم یه حال هم به تو بدم هم خودم یه حال بکنم.گفت:باشه ولی نه از کون میدم نه از کس.گفتم تو پرده داری؟گفت:آره.گفتم پس میذاشتی هم از کس نمیکردمت دیوانه . شروع کردم به خوردن لباش.حسابی لباشو خوردم اونم منو همراهی میکرد . بعد رفتم سراغ گوش و گردنش انقد لیسیدم و بوسیدم که آه آه هاش داش به جیغ تبدیل میشد
آروم سوتیئن و شرتشو درآوردم و حسابی سینه و کسشو خوردم حسابی حشرم زده بود بالا اونم داشت حسابی حال میکرد توی وان حموم بودیم.برگردوندمش کونش جلو چشام بود. یه کون قلمبه که بهم چشمک میزد.بهش گفتم میزاری از کون بکنمت؟اونم که شدید حشری شده بود گفت بکن ولی دوستام میگن اولین بار خیلی درد داره.منم گفتم اگه دردت اومد بگو ادامه ندیم که اونم قبول کرد.

از تو قفسه حموم برداشتم زدم به کیرم.کیرم ناجور شق شده بود.به انگشتام پماد زدم و شروع کردم به انگشت کردن عشقم آروم آروم داشت سوراخش باز میشد.کیرمو گذاشتم دم سوراخش آروم فشار دادم.یه تکون خورد احساس کردم داره درد میکشه گفتم:میخوای در بیارم؟گفت:نه تو عشقمی میخوام امشب حسابی حال کنی
منم بهش گفتم باشه نفسم.شروع کردم به تلمبه زدن انقدر تلمبه زدم تا اینکه آبم اومد همشو تو کونه نفس خالی کردم . اونم همزمان با من ارضا شد البته 1 بار هم وقتی داشتم کسشو میلیسیدم ارضا شده بود و من آبشو خوردم
اون شب تا صبح تو رختخواب با هم لاو ترکوندیو صبح ساعت 11 بردم دم خونشون رسوندمش

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: October 14, 2019

2 thoughts on “آخه شورتت خیس شده دیدم حشری شدی

  1. مجردم 33ساله قدبلند خوش هیکل خانوم از اصفهان پسر تیاد خانومی که نیاز داره ازاستان اصفهان هست وعلاقه داره همچین مردی باهاش باشه وهمچنین تو مدت رابطه تعهد به طرف وهرچی بینمون گدشت تا خر مدتی تااخرعمر بینمون بمونه تماس بگیر 09393114253

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *