Download complete video now!

باز کن بریزم دهنت

0 views
0%

در خونه باز نشده بود که دیدم رویا پریده روی مبل، در حالی که روی شکمش دراز کشیده، با چشمایِ درشت شدش فریاد زد نکنه یادت رفته تو ماشین چی بهت گفتم یالا دیگه!
من که هنوز محو گردیِ کونِ رویا بودم در حالی که خودمو جمع و جور می کردم گفتم باشه عزیزم الان میام.
رویا لب بالاش رو گاز گرفت و گفت، باشه پس تا تو آماده می شی، منم می رم خودمو آماده کنم.
طبق معمول پیراهن و شلوارم رو در آوردم و منتظر یکی دیگه از سوپرایزهای جذاب رویا شدم و به دیوار خیره شدم.
یدفعه نگام به سمت در خیره شد و دیدم رویا یه تاپ قرمز با یه شلوار جینِ چسبیده به بدنش اومده، در حالی که پشتشو کرده بود به من تا خط کونشو از روی شلوار به رخم بکشه، متوجه شدم موهاش رو هم دم اسبی بسته.

دیگه شهوتم زده بود بالا و بدون هیچ حرفی پریدم سمتش که خودشو کشید کنار و گفت نکنه یادت نیست که اینجا کی رئیسه؟!
( همیشه همین بود، دوست داشت حرف اول و آخر رو توی سکس خودش بزنه و خودش برنامه ریز باشه، شاید اینطور می خواست بیشتر منو سوپرایز کنه)
در حالی که گردن منو محکم گرفته بود منو برد داخل اتاق و از اونجا که من هم کامل در اختیارش بودم، یک فشار آروم کافی بود تا ولو بشم وسط تخت.
رویا در حالی که به کون و کمرش قوس می داد و خیره به شرت من بود، یدفعه مثل وحشیا حمله ور شد طرف کیرم و شروع کرد به خوردن کیرم، اونقدر قشنگ می خورد که جنده هام باید می اومدن و دست آموزیشو می کردن.
بگذریم شاید کمتر از یک دقیقه بود که کیرم راست شد و رویا گفت حالا نوبت توعه عشقم می تونی منو جرم بدی! حالت داگی استایل شد و پشتشو کرد به من و منم سریع چسبیدم به کونشو در حالی که کیرمو تنظیم می کردم تو سوراخ کسش و از برخورد کونش به شکمم نهایت لذت رو می بردم رویا با نگاهی مظلومانه به من خیره شد و گفت
نبینم یه وقتی آرش جونم حالش بد باشه، بگو عشقم چی شد که تصمیم گرفتی بری مشاوره!؟
من که حالا شروع کرده بودم به تلمبه زدن و لرزش کون و سینه های سفید و رو فرمِ رویا رو دید می زدم، با لحنِ شیطونی گفتم که
حتما باید بهت بگم که چرا رفتم مشاوره؟
رویا به حالت سجده شد و در حالی که با حرکات کونش تلمبه زدن من رو متوقف می کرد و با کش و قوسی که به کمر و کونش می داد سعی می کرد با کیر من بازی کنه گفت
وقتی رئیس یه چیزی ازت می خواد حق مخالفت نداری بدو بگو آرش که مردم از فضولی.
شیطنت تو نگامو بیشتر کردم و آروم خم شدم و در گوشش گفتم داشتم از آقای روانشناس مشاوره می گرفتم که چطوری در سکس با رویا خانوم لذت بیشتری ببریم و کاری کنم که هر دومون خوب ارضاء بشیم.

رویا که این قدر توقع رک گویی من رو نداشت، موهای دم اسبیش رو باز کرد و با در حالی که لب پایینش رو گاز می گرفت
؛ حالا دکتر خان چی فرمودن!!!
: اگه امشب نفهمیدی یعنی دیگه رویای من نیستی!
یک ربع بعد…
همونطور که آبم رو خالی می کردم روی کون و کمر رویا، مدام کلنجار می رفتمو و ته دلم یه حسی بهم می گفت که
بگو لعنتی، رویا رو می خوای یا این جنده های پولی!؟

From:
Date: January 3, 2022
Actors: Mia Khalifa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *