Download complete video now!

جنده کوچولوی روس سوراخ کونشو با کیر پر کرد

0 views
0%

سینه های نازشو گزاشتم توی دهنم

روز موعود ک رسید من توی ایستگاه منتظرش بودم ک برسه
اومد خیلی زیبا تر شده بود
یه مانتوی جلو باز پوشیده بود و یه شلواز سبز رنگ ک با کفش و شالش ست شده بود
تاکسی گرفتیم رفتیم به سمت خونه
خونه مال یکی از اقوامون بود ک رفته بودن سفر و من نگهبان خونه بودم
وارد ک شدیم رفتیم طبقه بالا درارو من قفل کردم رفتم پیشش اون داشت از توی پنجره کوچه رو نگاه میکرد فکر کنم میترسید
من بهش چسبیدم از پشت بغلش کردم داشتم گردنشو میخوردم لاله گوششو میکردم توی دهنم با دستم سینشو میمالیدم اون هیچ عکس العملی نداشت
بهم برخورد ک کاری نمیکنه ازش فاصله گرفتم
۴ متری ازش دور شدم ک دیدم به طرفم میدوعه پرید توی بغلمو گفت تولدت مبارک عشقم
لباشو گذاشت رو لبام و شرو به لب گرفتن کردیم منم گذاشتمش روی مبل
پیراهنی ک تنش بود با سوتین رو دادم بالا سینه های نازشو گزاشتم توی دهنم
نوک سینش صفت شده بود
یکم سر سینشو تفی کردم با انکشت میمالیدم اون سینه دیگشم میخوردم
سرمو گرفت اورد بالا
شهوت رو توی چشاش میشه دید
بوسیدم لباشو
بهش گفتم بکنیم
با سر تایید کرد
گفت اتاق خواب دارن بریم اونجا
به طرف اتاق خواب رفتیم مانتوشو در اورد
دراز کشید روی تخت منم رفتم روش
لب میگرفتیم سینه هاشو میمالیدم
گردنشو میلیسیدم
دم گوشش بهش ارو گفتم عشقم تمیز کردی خودتو برات بخورم
با تکون دادن سرش تایید کرد اره
بهش گفتم میدونستی میخوای بدی هاا
خندیدیم باهم
موقع در اوردن شلوارش باسنشو از روی تخت بلند کرد تونستم شلوارو درارم
شرتشو زدم کنار
کسش خیس شده بود

کیرمو میمالیدم به کسش

براش کسشو خوردم
واقعا خوش بو و خوش مزه بود
نمیزاشت براش بخورم همش سرمو میگرفت
دور زد به حالتی سکس در اومد شورتشو در اوردم سوراخ کونشو لیس میزدم
عالی بود
واقعا داشت عشقم میمرد زیر شهوت
اومد از تخت پایین لباسای خودمم در اوردم
لخت شدم اون اومد شرو به ساک زدن کرد
حرفه ای نبود تا حالا ساک نزده بود
همش اوق میزد انگار میخاست بالا بیاره
از خیر ساک زدن کیرم گذشتم گفتم دارز بکش
کیرمو میمالیدم به کسش
سرشو میکردم توی کسش نگاه به صورت فاطمه میکردم
چشاشو بسته بود
خیلی مراقب بودم به پردش اسیب نزنم
بعد از چند دقیقه به شیکم خابوندمش که کونشو بکنم
از بس تنگ بود با اون حالت کیرم توی کونش نمیرفت
اوردمش لبه تخت گفتم داگی دراز بکش نمیزاشت بکنم تخت لبه داشت پاهاش درد میگرفت به هر زحمتی ک شده یکم فرو کردم توی کونش
واقعا تنگ بود نمیزاشت هی زار زار میکرد
بلندش کردم به سمت پذیرایی رفتیم بغض کرده بود بغلش کردم گفتم عشقم دلت نمیخاد ادامه نمیدیم
گفت نه لذت میبرم ولی دردم میاد
روی مبل نشستم اومد وکیرمو گرفت ک بکنه توی کونش ولی داشت تخمامو میترکوند
بلندش کردم روی زمین گفتم به حالت داگی منتظر باش رفتم کرم اوردم و سوراخ کونشو با کرم مالیدم با انگشت کردم داخل دیدم فرار کرد
گفتم فاطمه چیشد
گفت خیلی درد داره
اوردمش گفتم اروم میکنم عشقم
بیا نترس قربونت برم
اومد کیرمو تف زدم کردم توی کونش

کیرمو از توی کونش بیرون اوردم و ریختم روی سوراخ کونش

یکم عقب و جلو کردم دیدم داد و بیداد میکنه ولی من ادامه دادم به تلمبه زدن
بعد از چند دقیقه دیگه راحت تر میکردمش به سمت کمرش دولا شده بودم دستم به کسش میرسید همزمان کسش هم میمالیدم
تند تر شده بود تلمبه زدن هام و هم زمان مایدن کسش
یکدفه دادی زد و شیکمشو گذاشت روی زمین
ارضا شده بود
منم باسنشو از هم باز کردم و کیرم گذاشتم توی کونش تند عقب و جبو میکردم ناله های فاطمه هم اروم تر شده بود
ابم داشت میومد
کیرمو از توی کونش بیرون اوردم و ریختم روی سوراخ کونش
دسمال اوردم و براش تمیزش کردم
نای بلند شدن نداشت به زحمت بلندش کردم رفت لباساشو پوشید
اصرار کردم دوش بگیر اما از خیس شدن موهاش میترسید
من یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و رفتیم
اخرین باری بود ک فاطمه رو دیدم
چون دیگه نمیدونم چرا بهم سرد شده بود
الان فهمیدم ازدواج کرده

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *