Download complete video now!

دختره زده بالا باید بکنمش

0 views
0%

میخاد بکنش

دختره رو دیدم که از اتوبوس پیاده شدو یه اندام فوق العاده ای داشت یه شلوار لوله تفنگی چسبون بایه گفش پاشنه سوزنی 5 سانتی و به جای مانتو یه پیراهن گشاد تنش بو که رو فارسی نویس بود من یه لحضه از مخم دود زد بیرون چون واقعا هنگ کرده بودم که دیدم اومد تو غذا خوری و خیلی شلوغ بود که دختره اومد گفت میشه بیام کنارت بشینم منم اون موقع هل شده بدم و به خودم اومدم و گفتم ارث پدرم نیست که نذارم بشینی(البته بگم که من خیلی زبون دارم و هیچوقت تو حرف زدن کم نمیارم)یه نیش خند زد و نشست دیدم غدا نداره و گفتم بفرمایید که گفت نه مرسی منم گفتم دست پخت مامانمه کثیف نیست بعد گفت واسه اینکه ناراحت نشی میخورم بعد که غذاخوردن تموم شد رفتم که به بوفه های صنایع دستی و از ای کسشعرا یه سری بزنم که دیدم اون هم اونجاست و به عینکا نگا میکنه و یه عینک زد به چشمش و گفت بم میاد منم گفتم یکی دیکه رو امتحان کن اونم چنتا دیگه گذاشت و بعد، بش گفتم یه چیزی بگم ناراحت نمی شی؟ گفت چی گفتم میشه بیخیال عینک شی اینو که بش گفتم بش برخورد ولی به روش نیاورد. دیگه همونجا با هم آشنا شدیم که گفت اسمش میناست و 24 سالشه و داره میره خونه ی داییش که خونشون ماهشهره. چند دقیقه با هم کس شعر گفتیمو با هم گرم گرفتیم بعد که خواستیم سوار اتوبوس بشیم گفت که بیا پیش من بشین منم قبول نکردم و تو دلم گفتم جلو مردم زشته حالا میگن پا دختره مردم و گرفته و همونجا هم میخاد بکنش. گفتم که ساعت 1 شب که همه خوابیدن شاید بیام.

کیرمو در اوردم و کردم تو دهنش

یارو که کنار من نشسته بود هی می گفت برو عقب. بعد فهمیدم اون مادرکسده میخواسته که من برم عقب که اون راحت دوتا صندلی داشته باشه ساعت حدودا 1.30 بود که دیدم همه تو خواب و بیدارین یه ال بش دادم و رفتم عقب نشستم وقتی رفتم دیدم صورتش خیس عرقه و تابلو بود که خیلی حشری شده بود و یکم با خودش ور میرفت ،بعد چند لحظه دیدم داره با من ور میره و دستش روفته دور گردنم، منم از موقعیت استفاده کردم و هی گردن و گوششو میلیسیدم خیلی آمپرش رفته بود بالا منم یه دستم روی سینش بو یکی رو چچولش دیدم یواش یواش داره صدای آه و ناله هاش در میاد جامونو عوض کردیمو من رفتم کنار پنجره و اون اومد اینور کیرمو در اوردم و کردم تو دهنش ،تخم حروم اصلا بلد نبود ساک بزنه هی کیرمو گاز میزد

دختره خیلی حشریه

زخمیش کرد دیدم این دختره خیلی حشریه و نمیشه کاریش کرد یه لیوان آب روبرومون بود ورداشتم و ریختم رو صورتش و یه چک آروم زدم تو صورتش و گوشیمو دادم دستش که باش بازی کنه و به حالت عادی برگرده خوشبختانه همینطور شد ساعت حدود 2.5 بود که دیدم خوابش برد و منم رفتم سر جای خودم نشستم و خوابم برد تا صبح که حدودا ساعت 5 صبح بود هنوز هوا تاریک بود مینا هم بیدار شد و شروع کرد به اس دادن بم تا ساعت 6 که اتوبوس رسید ماهشهرو مینا پیاده شد من هم 1 ساعت بعد تو آبادان پیاده شدم ورفتم خونه عموم ،ساعت 8 صبح بود من تازه میخاستم بخوابم که گوشیم زنگ خورد و دیدم میناست

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: October 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *