Download complete video now!

دختر حشری فقط آلت سیاه قوی دوست داره

0 views
0%

دومین بارم بود ک به جنده خونه رفتم اولیش رو ننوشتم چون قرص خورده بودم ارضا نشدم. از دوستم شماره خاله رو گرفتمو رفتم رسیدم به آدرس که دیدم یه نره خر عوضی دم دره یهو گفت باکی کار داری منم پشمام ریخت گفتم با دوستم داشتم گفت زنگ بزن به دوستت ببینم انقدر هول شده بودم زنگ زدم به خاله، خاله هم سرش داد زد نگو طرف مثلاً نگهبانشون بود. رفتم بالا و دیدم چندتا خانوم با شورت و سوتین نشستن خاله هم یه پیره زن معصوم با خودت میگفتی این میدونه اصلا اینجا چه خبره پول دادمو گفت انتخاب کن.منم تعریف یکیشونو از دوستم خیلی شنیده بودم بهم گفته بود زشت ترینشونه دقیقام درست بود اولین حدسم درست از آب در اومد رفتیم تو اول رژ لب زد و بعد لباساشو در آوردو اومد شلوارمو کشید پایین و برام خوردم کیر منم خواب بود اونقدر بی جنبه نیستم یه جوری با عشق ساک میزد انگار روحتو میتونست بکشه بیرون از کله کیرت

عشقم پرستو یه زن مطلقه حدودا 40 ساله بود و یه بچه 15 ساله داشت. خودشم مربی ژیمناستیک بود وزنش حدود 100 کیلو شاید به نظر دروغ باشه اما سینه هاش 85 بود البته خودش اینو بهم گفت اینم بگم که بعد اون فهمیدم 85 مال نیست خیلی بزرگه واقعا کارو سخت میکنه😂. از هم لب گرفتیمو دراز کشید منم کیر 17 سانتیمو که کلفتیش کم نیس ولی خیلی زیادم نیست گذاشتم روس کس تپلش البته کلی باهاش کلنجار رفتم که کاندوم نزاره تا راضی شد. کله کیرمو کردم تو خیلی اولش کسش خشک بود به سختی هل میدادم توش کیرمو تا یذره کمتر از نصف کردم توشو و شروع کردم عقب جلو کردن توی کمتر از یه دیقه خیس شد حدود 3 دقیقه دیگه هم با همون نصفش داشتم میکردمش بعد یهو رفتم عقیبو تا دسته جا کردم تو کس داغش یهو سرشو یذره آورد بالا و چشاش درشت شد بعد لبشو گاز گرفت حدود 20 دیقه همینطوری داشتم میکردمش و با سینه های تپل و شلش بازی میکردم من در ارضایی دارم زیر 50 دقیقه آبم نمیاد داشتم میگفتم یه بند داشتم میکردم که یهو نجواهاش بشتر شد و با اشاره بهم فهموند سینوهاشو بخورم شروع کردم اون نوک پخ قهوایشو میک زدن جوری وحشیانه میک زدم اون پستونارو که لپام درد گرفته بود بعدش انقدر خیس شد که کیرم دو بار از کسش در اومد لیز لیز انگار داشتم تو غار میکردم کیرم در آورد خشک کرد بعد دوباره زدم توش که یهو دیدم چشاش رفته بالا دو طرف سرشو گرفته و داره سرشو چپ و راست میکنه پشمام ریخت گفتم تشنجی چیزی کرده ولی انقدر زده بودم بالا همینطور کردم که یه مقدار بعد یه ذره به خودش اومد فهمیدم ارضا شده یه جوری ارضا شد که تو فیلم سوپراهم ندیده بودم بعد ارضا شدنش پاهاشو 180 درجه باز کرد پرام ریخت چون واقعا فکر نمیکردم با اون وزن ژیمناست باشه و فکر کردم بهم دروغ گفته بعد از اون رفتم داگ استایل تلق تلوقی راه انداختم که یه لحظه گفتم همسایه ها نفهمنکمرم خسته شده بود درد میکرد گفتم نوبت توئه دراز کشیدم کیرمو یذره بد گذاشت تو کسش قلنج کیرم شکست و یه ترق درد ناکی هم ازش در اومد

شروع کرد کس بخاری برقیشو بالا پایین کردنو ازم لب گرفت منم با دستام پستوناشو میمالید تو همین موقعه ها توی 10 دیقه 3 بار خاله در زد و گفت وقت تمومه برای همین از دیر ارضا بودم بدم میاد چون هرکاری کنم نمیشه آبم زودتر بیاد از کسش کسیدم بیرون از اونجایی که خیلی بهشتی ساک میزد گفتم برام بخورم اونم با دستمال دوباره خشکش کرد و شروع کرد وا تو اون لحظه هیچی برام مهم نبود بهش گفتم داره میاد شروع کرد برام جق زدن تا آبم روی اون دستای نرمو تپلش جاری شد یه قطرشم خیلی شورشی بود افتاد زیر چشش بهم خندید و گفت چقدر ناز داره گفتم آره پدر سگو باید ادبش کنم اومدم شرتمو بپوشم که از حالت نیمه جونش دوباره راست شده چشاش درشت شد گفت الان کردی که گفتم این کله خر تر از این حرفاست بهم گفت بیچاره زنت بهش خندیدم گفتم اگه زن بگیرم زنم باید طلا بگیره اینو

From:
Date: January 3, 2022
Actors: Mia Khalifa