Download complete video now!

دوس دخترم لخت شد نشونم داد

0 views
0%

سلام من m هستم و 14 سال سن دارم
اگر غلط املایی چیزی بود به بزرگی خودتون ببخشید
قدم168 هست و قیافه خوبی دارم توی خانواده پولدار هستم و اهل شیرازم و پوست سفید مثل برف دارم
خب بریم سر اصل مطلب
1 سال پيش که 13 سالم بود تو گروه فورتنایت میچرخیدم تا کروپک ماه جدیدو بخرم یه دختر اومد پیوی گفت که کروپک دارم و قیمت خیلی خوب داد من روز و جیمیل رو بهش دادم تا برام فعال سازی کنه فعال سازی کرد و منم اوکی دادم ماه دیگ که دوباره کروپک اومد بهش گفتم هنوز موجود داری گفت نه ولی گفت بیا گیم(من پسر منضوی ای بودم و معمولا با کسی پلی نمیدادم بجز دوستام پس بهش گفتم نه)
اونم گفت باشه من کروپک اون ماه رو از سایت گرفتم ماه بعد دوباره بهش گفتم کروپک ماه جدیدو داری گفت آره جیمیل و مرز رو دادم فعال سازی کرد دوباره بعد از 2 روز که فعال سازی کرده بود داشتم با رفیقام تو کریتیو پلی میدادم دیدم یکی بهم اینوایت (همون درخواست برای رفتن به پارتی داد) منم که فرند غریبه نداشتم از دوستام خداحافظی کردم و رفتم توی پارتی تا ببینم کیه رفتم و یه دختر بود منم نمیشناختم گفتم شما؟ گفت همون که برات کرو پک رو فعال سازی میکرد(اومده بود توی اکانتم به خودشم اد داده بود دیوث

منم چون تاحالا صداشو نشنیده بودم نشناخته بودم و یکم نشونه داد تا شناختم
(من پسر هولی نیستم که بهش همون اول مثل کصمغذ بگم باهام رل میزنی کوص بدی خانومی؟)
بنا بر این گفتم که بیا پلی بدیم رفتیم تو مچ و داشتیم پلی می‌دادیم وقتی میخواستم برم بهم با لحن خجالت امیزی گفت که ام… میدونی چیه… راستش میخواستم یچیزی بهت بگم…
منم گفتم چی؟
اونم گفت خجالت میکشم منم چون برام اهمیت نداشت
گفتم باشه پس فعلا گیم رو از لانچ برداشتم رفتم کالاف گذشت و گذشت تا 4 روز دیگ دوباره رفتم تو گیم اومد پارتیم گفت خیلی بیشعوری بعد گفتم عه چرا؟ گفت دفعه آخر چرا نزاشتی حرفم رو بهت بگم منم خندیدم و گفتم خب چی میخواستی بگی اونم گفت
رو قیافت کراش زدم منم خندیدم و گفتم من خر نیستم بخوام برات خرج بزنم و هول باشم (خیلی ها اینو ميگن به پسرا برای پول کندن) اونم گفت پولی نمیخوام بیا یه قرار بزاریم منم که تاحالا تجربه ای از رل نداشتم گفتم اوکی گفت من شیرازم منم گفتم زنجانم و نشد قرار بزاریم 23 اسفند بود و تقریبا عید بود(من شیرازی هستم و هر عید میریم شیراز تو دوم فروردین اینا بود بهش تو تلگ ام پیام دادم اومدم شیراز اونم سریع بعد از 5 دقه جواب داد گفت بیا پارک آزادی رفتم پارک آزادی با کیری ترین تیپ ممکن چون میدونستم احتمالا ایسگا شدم بعد دیدم یه دختر کنارم نشست بعد من زنگ زدم به دختره تو تلگرام دیدم گوشی دختر کنارم زنگ خورد بعد گفتم عه تویی؟ گفت آره ماسک داشتم منو نشناخت‌
یه 2 دقه خشکم زد قیافه خشگلی داشت و یه 2. 3 سانت از من قدش کوتاه تر بود قیافه سبزه داشت با هم آشنا شدیم شمارشو بهم داد و رفتیم خونه (تو تلگرام آیدی همو داشتیم نه شماره پس شمارشو تو پارک گرفتم) تا صبح باهاش چت کردم و. ازش خوشم اومده بود
فردا صبح گفتم بیا خونمون و گفت اوکی اومد خونمون (مامان بابام رفته بودن پاساژ) خونه ما تو قصر و دشت بود و من اونجا pc نداشتم گیم پلی بدم بخاطر همین حوصلم سر رفته بود گفتم اون بیاد یه فیلم گزاشتم دوتامون دیدیم بعد من داشت خوابم می‌برد و نزدیک بود مامان بابام بیاد پس بهش گفتم برو دیگه گفت مامان بابات کی میان گفتم یه 1 ساعت دیگ پس گفت هوووووو تا اون موقع یه 10 دقه گذشت خودشو بهم چسبوند دستش داغ شده بود گفتم حالت خوبه؟ گفت نه چیزیم نیست بعد از 10 دقه دوباره دیدم داغ تر میشه دستشو انداخت رو گونه هام بعد یهو پرید روم گفتم چیکار میکنی بدون وقفه لبامو خورد منم فهمیدم قضیه چیه پس همکاری کردم بعد از 10 دقه لباسامونو در آوردیم من بدنشو بوس کردم آروم آروم رسیدم به کصش یکم خجالت کشیدم پس رفتم دوباره باهاش لب برم

بعد منو هل داد به سمت کصش گفت چیکار میکنی؟ گفتم هیچی بعد رفتم و شرتشو دادم پایین و یه لیس وسط چاک کصش کشیدم و اهش بلند شد گفتم درد داشت گفت کصخلی؟ ادامه بده منم چون زیاد فیلم ندیده بودم و بچه مثبتی بودم هیچی نمیدونستم دیگ بعد از 4 دقه اینا از روی کصش بلند شدم و گردنشو خوردم ولی هواسم بود کبود نکنم بعد از 5 دقه اینا دستم رو گزاشتم. رو کصش و ماساژ دادم دیدم پاهاش میلرزه و ارضا شد بلاخره بعد گفتم دیگه برو گفت چرا ولی تو که ارضا نشدی منم گفتم مهم نیست بعد از اون روز هر روز به یاد اون رابطه جق میزنم و هنوزم باهاش رلم الانم 4 فروردینه و من دیشب باهاش سکس داشتم اگر میخواید سکس دیشب رو براتون تعریف کنم تو کامنتا بگید ممنون ازتون

From:
Date: April 3, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *