Download complete video now!

رفتم جنگل کیر خوری

0 views
0%

به سکسی که قرار بود داشته باشم

احساس میکردم رابطمون رو واسه علی تعریف کرده. علی یکی از دوستای قدیمی و مشترکمون بود که بیشتر با محسن دوست بود، چون هردو هم سن بودن و من سه،چهار سالی کوچیک تر بودم. علی گاهی اوقات که باهم تنها می شدیم میگفت که میلاد بدجور هوس سکس کردم،کسی رو سراغ نداری؟ناموسا اگه کسی رو پیدا کردی بهم بگو!
منم همیشه میگفتم نه بابا من کیو میشناسم مگه. اما ول کن نبود و هربار که منو می دید این حرف رو تکرار میکرد. حتی گاهی پیامک می داد که چی شد؟کسیو گیر آوردی؟!
ترسیده بودم که نکنه محسن رابطمون رو واسش تعریف کرده باشه اما هیچوقت سوتی نمیدادم چون این احتمال رو هم می دادم که واقعا منظورش با خود من نیست.
تا اینکه یک روز که خونه بودم پیام داد که: میلاد چه خبر؟!
_سلامتی. تو چه خبر؟
+هیچی. سرکارم خسته و داغون و تنها!
_خسته نباشی داداش. حالا چرا تنها؟بقیه کجان؟
+همه هستن. منظورم اینه که هنوز کسیو پیدا نکردم. توام خب کسیو معرفی نمیکنی
کمی مکث کردم. با خودم گفتم این پسر واقعا چشمش منو گرفته انگار!
واقعا حشری بودم و فکرم درست کار نمیکرد. دوست داشتم، بودن با علی رو هم تجربه کنم. احساس میکردم که یه رابطه جدید میتونه منو نجات بده، میتونه دوباره اون حس لذت و اهمیت داشتن رو بهم برگردونه.این یه واقعیته که اتفاقات و بودن با آدم های تازه هیجان خاصی داره و من میخواستم این هیجان، این لذت، این آرامش رو دوباره تجربه کنم.
پس با چندتا اموجی خنده گفتم: علی گیر دادیا توام. کسی رو نمی شناسم خب. مگه خودم!
سریع جواب داد: باشه خودت بیا
قرمز شدم و ضربانم شدید بالا رفت. دست و پامو گم کردم و نمی دونستم چی بگم.
_علی چی میگی تو؟
+واقعا نمیدونی منظورمو

فرو رفتن کیر یه آدم جدید

_نه! بگو خب منظورت چیه
+جدی جدی نمیفهمی؟
_نمیدونم دقیق اما دوست دارم بهم بگی خودت که چی میخوای!
+بیخیال
_ای بابا. خب بگو منظورتو
+اگه واقعا نمیدونی پس بیخیال
نمیخواستم این فرصت رو از دست بدم. علی رو از بچگی میشناختم و توی ذهنم این باور رو داشتم که علی میتونه بهترین باشه واسم. بعد از محسن تنها کسی بود ک بهش اعتماد داشتم. پس گفتم: علی میدونم چی میگی و منم مشکلی با این قضیه ندارم
خیلی سریع جواب داد و انگار نه انگار که تعجب کرده و یه طورایی حتم دادم که محسن واسش تعریف کرده.
وقتی رسیدیم، گفت صبر کن برم تو خونه ببینم اوضاع چطوره و الان برمیگردم. منم قبول کردم. علی که رفت ترس وجودمو گرفت، با خودم میگفتم میلاد خر نشو، از محسن چه خیری دیدی که از علی ببینی، اینم یه مدت دیگه مثل یه حیوون باهات رفتار میکنه. توی همین فکرا بودم که علی از خونه اومد بیرون و اشاره داد که پیاده بشم. ماشین رو قفل کرد و رفتیم توی خونه
سریع سمت کامپیوتر رفت و یه پورن پلی کرد و رو به من کرد و گفت: لباساتو در بیار
تقریبا پشیمون شده بودم و گفتم علی ، شوخی کردم ، من اینکاره نیستم و فقط گفتم که کمی بخندیم
کمی جا خورد و نشست روی صندلی و گفت بابا خب مگه چیکار میخوایم بکنیم!! برعکس خیلی هم حال میده به جفتمون
_اخه داداش من اینکاره نیستم و اصلا تجربه نداشتم!
+میلاد حالا تو خونه ایم دیگه! و فقط خودمون دوتاییم
دوباره شهوتم به ترس غلبه کرد و گفتم: باشه اما خب روی شورت حال کن
+شورت که حال نمیده اخه
قیافش درهم شده شده بود و عصبی بود و تموم این مدت حتی یک بار نگاهم نکرد
_باشه

ساک زدن رو به کون دادن ترجیح می دادم

پیراهن و شلوارم رو درآوردم. بالاخره نگاه علی به من خیره شد و بدنمو برانداز کرد و خودشم لباساشو درآورد. کیرش واقعا بزرگ بود اما شل و سریع به پهلو دراز کشید.
منم شورتم رو درآوردم و سمت علی رفتم و کنارش دراز کشیدم و منتظر لباش بودم که منو به جنون برسونه،توی آسمونا بودم و با خودم گفتم آره خودشه، که یهو گفت برگرد! منم که انتظار یه معاقشه زیبا رو داشتم جا خوردم اما بدون بحث برگشتم و کونمو سمتش کردم. تا کونمو دید، یه اوفففففف گفت و دستشو روی کونم گذاشت که جیگرم حال اومد، خوشحال بودم که کونمو پسندیده
منو کاملا حالت دمر خوابوند و دستشو جلوی دهنم آورد و گفت که تف کن که خیسش کنم. منم دوبار توی دستش تف کردم و اونم آب دهنمو به کیرش مالید. چون کیرش کامل سفت نشده بود احتمال دادم که میخواد لاپایی بره که دیدم پامو از هم باز کرد و سر کیرشو روی سوراخم گذاشت و فشار داد. اصلا آماده نبودم و خودم رو جمع کردم. فهمیدم که کیرش تا این حد بیشتر سفت نمیشه
از روم بلند شد و رفت مایع دستشویی رو آورد و سر کیرش مالید و کمی هم روی سوراخم ریخت و دوباره سر کیرشو روی سوراخم گذاشت. من هنوز توی شوک بودم از رفتار علی، از اینکه مستقیم سراغ کونم رفته بود . خودمو سفت گرفته بودم، آروم فشار می داد، کونم خیلی لیز شده بود و نرم بودن کیر علی هم باعث شده بود که درد و فشار زیادی نداشته باشم. با چند فشار دیگه سر کیرش توی کونم رفت و با یکی دو تکان کیرشو کامل توی کونم کرد، دردم گرفته بود و بیشتر از درد سوزش داشتم که احتمال دادم بخاطر زیاد بودن مایع دستشوییه. شروع کرد به تلمبه زدن و آه و ناله آروم من تنهاصدای توی اتاق بود. بوی تند عرقش بدتر گند زده بود به ذوق و شوقم.
تمام تصوراتم نابود شده بود و فهمیده بودم که فقط سوراخ کونم مهمه. عصبی بودم، کوچیکترین لذتی نمی بردم و دوست داشتم زودتر تموم بشه.
یه دستش رو زیر شکمم برد و بدون اینکه کیرشو دربیاره منو سمت بالا آورد اما کیرش دراومد، منو حالت داگی قرار داد و با دست کمرمو سمت پایین فشار داد که کونم بیشتر عقب بره. کیرشو دم سوراخم گذاشت و با یه تکون فرو کرد توی کونم،نتونستم تحمل کنم و کمی رو به جلو رفتم که با حالت ضربه کمرمو دوباره به پایین فشار داد و شروع کرد تلمبه زدن. کمرمو گرفت و تلمبه میزد. کیرشو تا نزدیک سر کیرش عقب میکشید و دوباره تا ته فرو میکرد. هربار هم محکمتر فرو میکرد و منم توی دلم به گه خوردن افتاده بودم.
حدودا پنج دقیقه ای که گذشت گفتم: علی آبت نیومد؟ اونم گفت آبم اومده اما یه بار که ارزشی نداره! اینجا بود که فهمیدم علی برعکس محسن این توانو داره که دوباره شق کنه.
کیرشو درآورد و سرپا جلوی مانیتور وایساد و به پورن خیره شد و گفت: میلاد واسم بخورش. جلوش زانو زدم و شروع کردم ساک زدن. مزه مایع دستشویی حالمو بهم می زد اما حرفی نزدم و به خوردن کیرش ادامه دادم. و با دستم تخماشو میمالیدم. با این مزه بد و بوی تند اما ساک زدن رو به کون دادن ترجیح می دادم و تا جایی که توان داشتم کیرش رو توی دهنم میذاشتم.
بعد از چند لحظه سرمو گرفت و خودش توی دهنم تلمبه زد، گاهی آروم آروم و گاهی تند. لعنتی آبش نمیومد و دهنم خسته شده بود و از یه طرف کونم سوزش بدی داشت و امونمو بریده بود.کیرش رو از دهنم درآوردم و با دست شروع کردم جق زدن و سر کیرشو لیس میزدم و دهنم میذاشتم گاهی. از صورتش لذت بردنش رو حس میکردم و این حداقل پاداش و حس رضایتی بود که داشتم. تند تند جق میزدم واسش.
کمی که گذشت کیرش داشت خشک می شد، و ترسیدم که اذیتش کنه، واسه همین دستمو برداشتم که تف کنم که یهو با صدای بلند گفت احمق چیکار کردی؟

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 22, 2020
Actors: Zazie Skymm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *