Download complete video now!

سکس سه نفره بسیار زیبا پورن استارها

0 views
0%

نقطه ضعف خواهرم هم مثل اینکه سینه هاش بود

نوید ام ۲۱ سالمه تهران زندگی میکنیم. خواهرم روناک ۱۹ سالشه خیلی خوشگل و خوش هیکل با باسن برجسته و رون و ساقهای گوشتی و سفید مثل بلور. خواهرم راحت درباره دوست پسراش با مامانم حرف میزد و وقتی هم با اونا میرفت بیرون به مامانم میگفت. دو سال بود با پسرا میگشت ولی باید قبل از تاریکی طبق قانون مامانم خونه باشه. تو خونه هم معمولا تاپ با ساپورت و شلوارک میپوشید و منم سینه ها و پاهای سفیدشو دید میزدم حتی ازشون عکس میگرفتم و جق میزدم. وقتی میرفت بیرون همش فکر میکردم که الان دست پسره لای پاهای خواهرمه یا خواهرم داره واسشون ساک میزنه. کم کم نسبت به خواهرم بیغیرت شده بودم. شوهر خالم اقا سعید دبیر بود و از همون بچگی منو تو درسام کمک میکرد. باهاش زیاد مسافرت رفته بودم و میدیدم با چه طمعی زنای فامیل رو دید میزنه حتی یه بارم مامانمو داشت دید میزد. کلا خیلی هیز بود. زن خودش که خالم باشه زیاد مال نبود. واسه امتحانای روناک قرار شد چند جلسه ای بیاد درس بده. همون جلسه اول مطمعن بودم با سر و وضع و حشری بودن خواهرم ترتیب خواهرمو قراره بده. وقتی اومد نگاهم رو‌ روناک بود بدون ارایش با یه دامن بلند و تی شرت بود. دستاش و زیر گردنش بخت بود. سعید هم به هر بهونه ای از همون لختی استفاده میکرد و خواهرمو دید میزد تو اتاق خودشون بودن در اتاق هم باز بود و مامانمم گرم تلفن حرف زدن بود ولی من حواسم بود. یه لحظه وقتی خواهرم جابجا شد یه تیکه از مچ پاهای سفیدش افتاد بیرون که شوهر خالم قفلی زد. وسط درس دادن دیدم داره اروم همون قسمت لخت پاهاشو میماله و مثلا داره قلقلک میده. روناک هم عین جنده ها میخندید خوشش اومده بود. وسط درس هم پچ پچ میکردن و یواشکی حواسشون به منم بود‌. سه روز بعد دوباره قرار بود بیاد. خواهرم یکم ارایش کرده بود و با همون ارایش کم میخواستم بخورمش یا جوراب شلواری سرمه ای پوشیده بود و یه دامن تا زانوش پاهای گوشتیش تو اون جوراب شلواری با اینکه سفیدیش معلوم نبود ولی خیلی سکسی شده بود. دوباره رفتن تو اتاقش و شروع کردن به درس خوندن که وسطای درسشون مامانم گفت میره بیرون سمت بازار و شب میاد. منم میدونستم شوهر خالم دنبال همچین فرصتیه قلبم تند میزد دوست داشتم ببینم خواهرم چی کار میکنه. منم رفتم جلوش با یه قرص ژلوفن گفتم سرم درد میکنه قرص میخپرم میخوابم. چشمای سعید برق میزد. اومدم رو تختم دراز کشیدم و‌خودمو زدم به خواب. ده دقیقه بعد دیدم صدای پا میاد سریع چشامو بستم دیدم روناک اومد بالا سرم اروم میگفت نوید میخوای بریم دکتر؟ نفساش تند میزد. قشنگ‌معلوم بود اومده ببینه

کس دادنش هم به یکی از دوستام دیدم

خوابم یا نه و سریع رفت تو اتاقش و‌ درم بست. دو دقیقه بعد رفتم دیدم دیگه دید ندارم یواش از سوراخ در نگاه کردم دیدم خوبه میشه نگاه کرد صداشونم واضح میومد. رفتارشون عادی بود ولی همچنان سعید دید میزد خواهرمو. بعد از پنج دقیقه خواهرم گفت گرمشه و میره اب بخوره منم سریع برگشتم تو اتاق و خودمو زدم‌به خواب رفت اب خورد از زیر چشم داشتم نگاش میکردم. یهو از دیدم خارج شد و دوباره اوند ولی تغیر کرده بود. جوراب شلواریشو در اورده بود و فقط با دامن بود تا زانوش. از زانو به پایین هم پاهاش لخت بود. روناک تو مهمونی ها هم پا لخت نمیگشت. رفت تو اتاق بازم درو بست منم سریع رفتم جایگیری کردم پشت در اتاقش دیدم شوهر خالم داره با دهن باز ساق های سفید و گوشتی خواهرمو نگاه میکنه روناک هم سرش پایین بود. دقت کردم انگشتای پاشو هم یه لاک میشکی زده بود و خیلی سکسی شده بود. کیرم داشت میترکید. شوهر خالم همچنان قفل ساق پای روناک بود. چند بار به بهونه اینکه حواسش نیست دستشو گذاشت پاهای لخت خواهرم ولی سریع برداشت. روناک هم میخوارید یکم جابجا شد و این باعث شد بالای زانو و‌یکم از رون خواهرم هم بیرون باشه و سعید هم بیشتر دید بزنه. یهو‌ سعید دستشو گذاشت رو‌قسمت لخت رون روناک و دیگه هم دستشو برنداشت ولی نوازش هم نمیکرد که عادی باشه. مثل دفعه قبل بعد از اینکه روناک جواب غلط نوشت سعید پاهای خواهرمو قلقلک داد و خواهرم هم خندید که سعید ولی نکرد و همچنان مچ پاهاشو‌گرفته بود و کفشو قلقلک میداد روناک هم دیگه جیغ میکشید و وخودشو ولو کرد زمین و چون پاهاش تو دست کانثمران بود باعث شد دامنش بره بالاتر و حالا تا نزدیکای کونش کامل لخت بود سعید دیگه طاقت نیاورد و یه جوون گفت و سریع رفت لای پای خواهرم شرت قرمزشو در اورد و افتاد به حون کسش روناک هم کوچکترین اعتراضی نکرد حدود پنج دقیقه کس خواهرم‌خورد و بلند شد روناک تمام لباساشو در اورد و بدنش مثل برف سفید بود با سینه های سیخ و سفت که سعید سریع رفت سراغ سینه هاش. نقطه ضعف خواهرم هم مثل اینکه سینه هاش بود چون به اه سکسی کشید و همش ناله میکرد سعید شلوارشو کشید پایین و یه کیر حدود ۱۷ سانتی و‌کلفت مثل فنر پرید بیرون. روناک یکم با دستاش میرشو مالید و بعد اومد پایین به حرفه ای ترین شکل ممکن یه لیس زد و‌شروع کرد به ساک زدن.

کم کم داشت جنده میشد

معلوم بود زیاد ساک زده چون واقعا حرفه ای بود. یه چند دقیقه ساک زد و‌ سعید بردش رو‌تخت گفت از جلو بازی که روناک باسر گفت نه. سعید هم سریع برش گردوند و‌خوابید روش. زاویه دیدم جوری بود که قشنگ میدیدم‌ کیرشو یه تف زد و سرشو گذاشت رو‌سوراخ خواهرم بعد با به فشار تمام کیرشو کرد تو کون بزرگ و سفید خواهرم. روناک هم یه اه کشید. اصلا دردی احساس نمیکرد سعید هم فهمید و‌گفت از جلو بسته ای ولی از عقب حسابی پسرا گاییدنت و بعد محکم شروع کرد به تلنبه زدن کمتر از دو‌ دقیقه نشد که ابش اومد و تمام ابشو خالی کرد تو کون خواهرم. بعد افتاد کنار خواهرم همونجور دراز کشیده بود و نفس نفس میزد. بلند شد و‌ همنوجور که خواهرم خوابیده بود پشت ساق پای بلوری خواهرمو لیس میزد تا زانوش و دوباره لیس میزد تا پایین. این شروع رابطشون بود و هر وقت میومدن خونمون خواهرمو یواشکی انگشت میکرد یه بارم تو شمال وسط جنگل خواهرم رو یه کنده درخت نشسته بود و شلوارشو تا زانو زده بود بالا ولی کتونی پاش بود شوهر خالم هم داشت پاهای لختشو لیس میزد.
دیگه کم کم داشت جنده میشد و حتی کس دادنش هم به یکی از دوستام دیدم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *