Download complete video now!

سکس پارتی با دخترای حشری تایلندی

0 views
0%

سه نفره در روسیه

قد 163 وزنم هم 68 یکم سبزه اما چون به شدت ورزش میکنم و میکردم اندامم خیلی خوب بود …به صورت اتفاقی اونور خیابون من و میترا تصمیم گرفتیم بریم بستنی بخوریم این آقا فرزین هم اونجا ایستاده بود و داشت توی ماشین سیگار می‌کشید که راه باز بشه بره خونه… که یهو دیدم داره میاد سمت مغازه یهوووو نگاهش به من افتاد و انگاری شناخت و منتظر بودم که بستی حاضر بشه رفتم تو ماشین با میترا شروع کردیم بستنی خوردن اونم دیگه بی توجه دوباره داشت دم در سیگار می‌کشید و فقط من حواسم بهش بود میترا هم که میخواست جرش بده بخاطر برخوردش و ضد مرد بودنش

می‌خوام دو تا کیر بره داخلم کس

نمی‌دونم چرا دلم میخواست توجهش و جلب کنم و بدم نمی‌آمد ارتباط برقرار کنم حس پیدا کردم بهش و تو همین فکرها بودم دیدم دوباره داره نگاه می‌کنه .پیاده شدم که آب بگیرم اومد جلو مجدد گفت من فرزین هستم میشه شماره من و داشته باشید اگر ممکنه,زمانی که این اتفاق‌ها داشت میوفتاد من ۲۳ سال داشتم و دختر بودم و رابطه داشتم ولی در حد دخترانه نه زنانه….یک هفته بعد از اون شب زنگ زدم گفتم سلام اونم جواب سلام داد بدون هیچ مقدمه و حرفی گفت چقدر دییییر زنگ زدی .تو این مدت خیلی بیرون رفتیم و شدیداً هم بهش علاقه داشتم و اونم همینطور طی مراسمی سکس هم داشتیم و بعد چند وقت زحمت کشیدن آقا فرزین و بکارت من و برداشتن اینقدر روشهای جدیدی از سکس رو امتحان کردیم که دیگه هر روشی بگین و انجام دادیم اینم بگم فرزین تو سکس خیلی قوی بود و جوری من و ارضا میکرد که داد میزدم منم خیلی هات بودم به شدت و هروز میخواستم سکس داشته باشم از رابطه ما ۳ سال گذشته بود و به شدت علاقه داشتیم به هم و مطمئن بودم دوستم داره و همیشه میخواست من بیشتر حال کنم و لذت ببرم تا من ارضا نمی‌شدم ارضا نمیشد جوری میخورد برام که روانی میشدم تا اینکه ….. تمام فانتزی ها اجرا شده بود و فرزین همیشه می‌گفت دلم میخواد کس دادنت و ببینم ولی در عمل به شدت غیرتی و سگ بود واسه همین میگفتم با خودم در حد حرف تو سکس و لذت دوجانبه بود تا اینکه یکبار گفت مریم دوست داری یک حال اساسی بکنیم … منم کم کم گفتم آره جون می‌خوام دو تا کیر بره داخلم کس و کونم و جر بدین از این حرفها اینا رو که میگفتم زودتر ارضا میشد و آنگار واقعا دوست داشت و قضیه جدی بود ….. تو این سالها من با فرزین خیلی مسافرت میرفتم و مخصوصا روسیه به جهت کارش که اونجا دفتر داشتن و سویت …. یکبار فرزین گفت هفته دیگه بریم روسیه دوباره من کار دارم تو هم بیا بریم چون ایندفعه طول می‌کشه منم گفتم اوکی ولی اینکه سکس سه نفره داشته باشم دیگه کاملاً تو همه سکسها مون بود و حتی جزئیاتش هم برام ترسیم میکرد و منم دیگه بهش فکر میکردم و یکسره فیلم سوپر ۲ به ۱ میزاشت می‌دیدیم و بهانش لذت بیشتر من بود و خودش خلاصه که رفتیم روسیه مثل همیشه دفتر و سوییت و خرید و عشق و حال

تا اینکه یک شب گفت بریم ماساژ مخصوص تو یک مرکز ماساژ از من پرسید کدوم یکی دوست داری ماساژت بده گفتم یکی از خانمها گفت آقا انتخاب کن فقط در حد ماساژ دیگه منم میام پیشت یارو اومد نزدیک تر و شروع کرد ماساژ دادن و خیلی جدی داشت کارش و میکرد فقط فرزین روسی یه چیزایی بهش می‌گفت که من نمی‌فهمیدم حس میکردم خیلی داره کشاله پام و کسم و دستمالی می‌کنه و سوتینم و میداد بالا سینه ها مو میمالوند با روغن واقعا نمی‌دونستم چکار کنم هم شهوتی شده بودم هم نمی‌خواستم شهوتی بشم یک وضعیتی بود فقط دیگه کاملا سوتینم و در آورده بود و داشت به شدت ماساژم میداد و یک جوری ماساژ میداد دوست داشتم زودتر بره سراغ کسم و حال کنم ولی به شدت حرفه ای بود و داشت تحریکم میکرد دیگه آبم راه افتاده بود و زیر چشمی فرزین و می‌دیم که رو تخت کناری نشسته با شورت و کیرش کلفت شده بود در حد پارگی شورت کم کم ماساژوره داشت می‌رفت پایین منم چشام بسته بود و داشتم مثلاً حال نمیکردم تا اینکه شورتم از پام در اومد توسط فرزین و یه چیزی به ماساژور گفت و دوباره نشست روی تخت کناری و ماساژور رفت سراغ کسم روغن ریخت و شروع کرد به ماساژ دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم یک آه کشیدم شکمم ناخواسته رفت بالا و سرم و فشار میدادم رو تخت و ناله میکردم یک دستکش لاتکس دستش کرد و شروع کرد انگشت کردن من کوسم مثل چی داشت آب میداد و فرزین هم نگاه میکرد و کیرش و میمالوند منم دیگه دست خودم نبود من اونجا فهمیدم داخل کس یک نقطه ای هست به نام جی اسپات اون و داشت تحریک میکرد و داشتم دیگه داد میزدم که دیدم ماساژور یه چیزی گفت به فرزین و اومد نزدیک دست من و گذاشت رو کیرش از روی شلوار منم انگار نه انگار شروع کرم مالیدن کیرش که عجب کیری هم بود به شدت بزرگ بود دراز دیگه داستان سکسهای خودم و فرزین و فانتزیهاش داشت به واقعیت تبدیل میشد و که ماساژور کیرش و کاملا در آورد و شروع کردم به جرق زدن براش واقعا کیر بزرگی داشت و فرزین هم نزدیک شد و بدون مقدمه شروع کرد به حرف زدن گفت عشقم حال کردی دوست داری ادامه بدیم یا بگم بسه منم با حال خراب و کس خیس و لخت که داشت میمالوندش ماساژور گفتم خفه شو آخرش کار خودت و کردی و فهموندم که بدم نمیاد حس عجیبی داشت فرزین هم شروع کرده بود و داشت لب می‌گرفت و اونم داشت انگشتم میکرد و میمالوند و منم واسش جرق میزدم که ماساژور کاندوم آورد و خیلی آروم کشید روی کیرش و بدون مقدمه و بدون اجازه از هیچ کس گذاشت روی کسم و خیشس کرد و فشار داد تو کسم و فرزین هم دستم و گرفته بود داشت لب می‌گرفت کیرش و آروم میکرد توی کسم و جدی جدی داشتم به یک مرد روس کیر کلفت کس میدادم و فرزینم کیرش و جلوی صورتم گرفته بود گذاشت توی دهنم دیگه مثل یک جنده داشتم به دوتا کیر میدادم و به شدت لذت میبرم دیگه رو ابرها بودم فقط داشتم ارضا میشدم و ناله میزدم صورت کردنش زیاد شده بود و فرزین هم داشت میکرد تو دهنم که گویا فرزین فقط اجازه سکس با کاندوم داده بود اونم از کس فقط … من و آورد لب تخت و محکم میکوبید توی کسم صدای کس دادنم می‌پیچید و فرزین هم روبرم روی تخت دراز بود و کیرش و می‌خوردم با لذت همزمان با دونفر بودن و نمی‌دونم تجربه کردین یا نه ولی عجیب حسی داره با تمام وجود داشت من و میکرد کیرش تمام کسم و گرفته بود و فرزین هم کیرش از همیشه بزرگتر توی دهنم پاهام سست شده بود جالب اینکه فرزین که خیلی دیر ارضا میشد داشت ارضا میشد و به شدت آبش و خالی کرد توی دهنم و روی صورتم چند برابر همیشه آب داد اما ماساژور چنان داشت میکرد تو کسم که دیگه نمی‌دونستم چقدر ارضا شده بودم دیگه حالی برام نمونده بود لذت بی نهایتی برده بودم و به فرزین گفتم تورو خدا بگو تمومش کنه دارم جر میخورم فرزین هیچی نگفت نامرد اونم با قدرت میکرد تو کسم یک پام روی تخت یک پام پایین بود و داشتم دیگه درد می‌کشیدم و منتظر ارضا شدن ماساژور بودم که حتی اسمش و نمی‌دونستم که فشار کیرش بیشتر شد و تا ته کرد تو کسم آبش خالی شد تو کاندوم یک ناله زد و کشید بیرون یک بوس از کونم کرد و رفت از اطاق بیرون منم بی حال مثل جنازه افتادم رو تخت یم.

الکسیس تگزاس کس مامان ,الکسیس ,آماتو,سکس اول,دختر باکره تینجر آمریکایی ,کیر جامایکایی دوربین مخفی,آماتور ,سکس با مشتری تاپ پورن ,کس مسکو ,کس تنگ جنده خانوم کوچولو ,زن قحبه ,پورن ویدئو آنال ,کردن از کون,بلوند سکسی مامانی حشری ,میلف و تینیجر
کس مامان ,اورال سکس , سکس خانوادگی ,مادر و پسر سارا جی ,داگ استایل ,پورن استایل ,سکس خشنآماتور ,داگ استایل ,جولیا ,پورن میلف ,سارا جی ,معلم,ساک ,فیلم سکسی نینا هارتلی ,میلف ,هول ,معلم حشری کون گنده,آمریکایی,کیر خور ,کون دادن ,آب کیر کردن از کون ,کون مامانی ,زن خراب ,سکس ,سکس آسیایی ,کس تنگ ,عاشق کیر ,ساک زن ,آب کیر تو دهن معلم حشری ,کس خیس ,دانشجو , کیر شق زن خراب ,آماتور ,آسیایی ,سکس با فاحشه ,کیر هول تینجر ,ممه ۷۵, کردن ,حشری ,کس ده ,فاحشه

From:
Date: May 4, 2019