Download complete video now!

لز بازی دوتا دختر شیطون ایرانی

0 views
0%

سلام اسم من حسین هستم 38ساله از تهران وحدود 10ساله با دوست. دخترم ازدواج کردم اسم همسرم زهره هست 30ساله با بدنی سفید قد حدود 170 با کونی قمبل بزرگ سینه هاش هم حدود 80هست با رونهای بزرگ سفید سکسی که هر کس زهره میبینه میخ پایین تنه سکسیش میشه من زنم یه شب در میان سکس داریم به خاطر این که زهره خیلی سکسی کیر دوسته ما دوراران نامزدی پرده زهره رو زدم به در خواست خوشد ما هنگام سکس همیشه فیلم سکسی میبینم زهره شهوتش خیلی بیشتر میشه زهره یه دوست داره به اسم زینب که با قدی حدود 180 بدن سفید سینه های بزرگ یه کم هم لاغر هست ولی سکسی اسم شوهر ش حمید هست زهره زینب خیلی باهم دوست هستن تو تلگرام همیشه به هم پیام میدن حرف های سکسی میزنن همش از کیر میگن یه شب که داشتیم سکس میکردیم یه فیلم چهار نفره گروهی داشتیم نگاه میکردیم که زهره رو به تلویزیون بود کون قمبلشو تو بغل من بود من از پشت کرده بودم تو کوسش تو فیلمه دوتا مرد یکی از زنارو میکردن زهره اونا دید که دارن تلمبه میزنن به من گفت دیوث مثل اونا بهم تلمبه بزن منم شروع کردم به تلمبه زدن یهو زهره گفت دلم کیر میخواد گفتم مگه کیر تو کوسد نیست گفت منم دوتا کیر دلم میخواد یکی بره تو کوسم یکی بره تو دهنم دهنشو باز میکرد مثلا داشت کیر میخورد منم گفتم اگه تو دوتا کیر میخوای منم دوتا کوس می‌خوام چون زهره تپل هست من گفتم دلم یه کوس لاغر میخواد من داشتم به زهره تلمبه میزدمو زهره هم از کیر کوس حرف میزد بهم گفت تو چطور کوسی میخوای من هم هیکل زینب رو مجسم کردمو به هش گفتم این جوری کوسی می‌خوام زهره هم برگشت منم یه کیر کلفت سیاه دلم میخواد تا صبح بهم تلمبه بزنه چون حمید یه خورده سیاه پوست بود من یه دفعه برگشتم گفت حرفای سکسی تو زینبو تو گوشید خوندم زینب از کردن حمیدگفته بود زهره هم از کوس دادن به من زهره برگشت گفت کوسکش به تو چه دوست دارم من گفتم دوست داری کیر سیاه حمید الان تو رو بکنه یهوه زهره تا اسم حمیدو شنید یه آه بلند کشید گفت حمید منو بکن منو جرم بده وقتی زهره زینب به هم پیام میدادن ازهم پرسیده بودن کیر شوهرهمان چجوریه زهره هی میگفت کیر کلفت حمیدو میخوام دوست دارم زیر خواب حمید باشم منم گفتم اگه تو به حمید کوس بدی منم زینبو میکنم زهره گفت برو بکن فقط حمید بیاد منو بکنه وقتی سکسمون تمام شدبه زهره واقعا دوست داری حمید تو کون کوسد بزاره زهره گفت اره منم گفتم برو به زینب پیام بده از سکسمون بهش بگو که زهره شروع کرد به پیام دادن به زینب گفت امشب یه فیلم سکسی چهار نفره دیدیم که دوتا مرد باهم یه زنو میکردن وقتی میدیم دو نفری زننرو دارن میکنن حسودیم شد به حسین گفتم منم دوتا کیر میخواد زینب برگشت گفت حسین چیزی نگفت زهره گفت نه اگه تو دوتا کیر بخوای منم دوتا کوس می‌خوام از حسین پرسیدم چطور کوسی میخوای که حسین گفت یه زن سفید بلند قد لاغر با سینه های بزرگ زینب برگشت گفت مردها همین جورین اونی که زنش لاغره دلش کون کوس تپل میخواد اونی که زنش تپله دلش زن لاغر میخواد

که زهره به زینب گفت چه جالب حمید کوسی مثل من میخواد حسینم دلش کسی مثل تو میخواد زینب هم گفت آره راست میگی که زینب گفت زهره یه حرفی بزنم ناراحت نمیشی زهره هم گفت نه گفت قسم بخور زهره هم قسم خورد زینب گفت وقتی به حمید کوس میدم با هم حرف سکسی میزنیم همش میگه دلم میخواد زهره رو بکنم با اون رون کون بزرگش زهره هم برگشت به زینب گفت حسین هم پیش کنه داره پیامهارو میخونه حسین هم خیلی دلش میخواد تو رو بگاد زینب زینب گفت واقعا راست میگی زهره گفت اره زهره به زینب گفت فردا شب بیان خونه ما فردا شب شد اونا اومدن خونه ما من حمید داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم که زنا دوتای رفتن تو اتاق بعد چند دقیقه اومدن بیرون که کلی به خودشون رسیده بودن آرایش غلیظ سکسی کرده بودن سوتین هاشون رو سفت بالا بسته بودن تا لای سینه هاشون بیرو ن باشه هر دوتا تپهای تنگ باز پوشیده بودن که نافشون بیرون بودن دامنهای تنک چاک دار من حمید که زمامونو این جوری دیدیم شکه شدیوم یهوه حمید گفت چه خبره این لباسها چیه پوشیدی زینب که زینب گفت مگه همیشه تو سکسامون میگی دوست دارم کون کوس سینه های زهره رو لختی ببینم بکنمش این هم زهره رو براد آمده کردم بیا کوس کون تپلتو بکن زهره هم به من گفت تو هم دیشب گفتی دوست دارم زن لاغر بکنم بیا من هم رفتم زن لاغر برات آوردم زهره به من گفت حسین امشب به ارزود میرسی که حمید گفت چه آرزوی زهره گفت هروقت منو می‌کنه مگه دوست دارم یکی جلو منو تو رو بگاد ببینم چطوری اه ناله میزنی امشب حمید تو رو به آرزوت میرسونه اره آقا حمید حمید هم گفت اگه حسین دوست داره باشه حمید بلند شدو زهره رو از پشت بغل کردو سینه هاشو میمالوند از پش گوشهای زهرو میخورد که زهره آروم آروم جلو حمید زانو زد برا حمید شرو ع کرد به خوردن کیر حمید که زهره گفت اخ جون کیر سیاه کلفت یه چند دقیقه کیر حمید رو خورد هم دیگرو لخت کردن حمید رو زمین دراز کشید زهره هم رفت با کوس تو دهن حمید نشت زهره هم دهنشو برد سمت کیر حمید شروع کرد به خوردن کیر حمید بعد چند دقیقه زهره گفت کوسم کیر میخواد که حمید پاهای زهره رو بالا گرفت شروع کرد به تلمبه زدن خونه پر اه ناله زهره شده بود به من گفت کسکش زن جنده بیا کیرتو بکن تو دهنم منم کیرو کردم تو دهنش انگشتم در سوراخ کونش بود حمید هم داشت به کوس قشنگ تپلش تلمبه میزد که زهره گفت مثل فیلم دیشب دلم میخواد باهم دونفری بکنید منرو یکتون کونم رو بگاد یکیتون کسمو جر بده من دراز کشیدم زهره با کس تپلش نشست رو کیرم حمید از پشت یخورد کون سفید تپلشو لیس زد انگشت کرد بعدیواش یواش کیر کلفتشو گذاشت در کون زهره زهر ه هم پشت سر هم میگفت کس کش زن جنده بکن تو کونم مگه کون سفید گنده دوس ندا ری بیا این هم کون سفید بیا بکن که زهره یه آه بلند کشید حمید کیرشو کرد تو کون زهره دو نفری شروع کردیم به تلمبه زدن که زهره گفت کسم داغ شده داره آتیش میگیره بعد چندتا تلمبه خورد به حمید گفت تنتو بزار رو تنم زهره وسط آن منو حمید بود هر دوتای زهره رو بغل کرده بودیم

زهره هی میگفت کسکشا تلمبه بزنیید که یه دفعه دیدم زهره تنش داره میلزه اه میکشه میگه کسکشا تلمبه بزنیید ما هم که داشت آب کیرمون در میوامد می گفت جنده من آب کیرمو کجا بریزه که زهره گفت بریز تو کونم تا کونم گنده تر بشه حسین تو هم بریز تو کوسم تا آتیش کوسم خاموش بشه حمید یهو لرزیدو آب کیرشو ریخت تو کون زهره ریخت زهره اه مکشید گفت کسکش با آب کیرت تو کونم انگار سیل اومده منم آب کیروم. ریختم تو کس زهره از رو زهره بلند شدیم دیدیم یهو زهره دوباره کیر کلفت سیاه حمید رو کرد تو دهنش شروع کرد به خوردن حمید کیر حمید رو خیس میکرد سر کیر حمید رو بوس میکرد قربان کیر حمید می‌رفت حمید هم قربون صدقه کون گنده کوس تپل زهره می‌رفت تا صبح چهار نفری لخت بغل هم خوابیدم حمید از کون زهره رو بغل کرده بود منم زینبو و این سکس گروهی ما پنج ساله به طول کشیده هممون از این سکس گروهی داریم لذت می‌بریم یه شب در میان من زینبو میکنم حمید هم کون زهره رو میگاد از اون موقع به بعد کون زهره دو برابر شده حمید داره از کون سفید گنده زهره لذت میبرم زهره هم از کیر سیاه کلفت حمید لذت میبره

From:
Date: May 30, 2022