Download complete video now!

معلم حشری و شاگرد عشق جوراب

0 views
0%

من تو گروه هایی سکسی داشتم می‌گشتم دنبال یک کیر برای کونم
آقا ی کیس خفن پیدا کردم ۲۰ سانتی ۲۱ ساله و گی

بهتر از این دیگه نداریم آقا مدت سکس چت کردیم منم مست شده بودم عکس از خودم می‌فرستادم ولی نمیدونم چرا اون فقط یک عکس از کیرش برام فرستاد …
به هر حال مهم نبود قرار گذاشتم منو بکنه … وااااایی بد ترین چیزی که میتونید رو تصور کنید یک مرد ریش سفید بود بیشتر از ۴۵ سال داشت حالا این خوبه بعدش فهمیدم گی هم نیست از همه بد تر وقتی رفتیم منو بکنه دیدم کیرش حتی ۱۳ سانت هم نمیشه… گل بود به گوز هم آراسته شد…

باورم نمیشه ی پیر مرد منو کیر کرد … خاک بر سرت امیر
(توهین من به اون پیر مرد نیست به دروغ گو بودنش و احمقیت منه)

آقا خلاصه اونم منو کرد با این که سایز کیرش بد نبود ولی حال نمی‌کردم چون به بزرگ تر از خودم حس ندارم (البته سایزش می تونست همه چی رو تغییر بده ولی اونم دروغ بود)

بد از این که منو کرد … راستی بگم من براش ساک نزدم فقط تو کونم کرد آبش رو هم ریخت رو زمین … خلاصه راه افتادم برم با تاکسی … بیخیال بیا با اتوبوس بریم … رفتم سوار اتوبوس شدم روی صندلی نشستم دیدم روی صندلی جلوی ی کیر بزرگ کشیده … باورم نمیشه ی نقاشی منو حشری کرد …اما باید حواسم باشه تو جمع هستم … بیخیال زیرش ی شماره بود …

درجا بهش زنگ زدم توی اتوبوس ولی جواب نداد… خوبه چون اگه جواب میداد باید وسط جمع میگفتم بیا منو بکن … رسیدم در خونه گوشیم زنگ خورد همون شماره بود جواب دادم :

سلام شما زنگ زدید
بله بابت کیر تون … چی ببخشید بابت نقاشی توی اتوبوس زنگ زدم
به خدا کار من نبوده من چیزی نکشید
نه نترس من فقط میگم اگه دوست داشتی البته اگه دوست داشتی میتونی با هم دوست بشیم
منظورم تون رو نمی‌فهمم
سریع دویدم ی گوشه خلوت
ببین اگه کیرت گنده هست میتونی منو بکنی …
گوشی رو قطع کرد … باورم نمیشه خاک تو سرت کنن بدبخت
به ۱۰ دقیق نرسیده بود که دوباره زنگ زد گفت هستم…

رفتیم که منو بکنه من تو کل مسیر داشتم اونو نگاه خریداران میکردم بی عیب و نقص ترین بود برای من، فکر کنم لبم پاره شد از بستی که داشتم لبم رو گاز می‌گرفتم… اون منو جادو کرده بود من دیگه مال اون بودم…

رسیدم داخل … نتونستم خودمو کنترل کنم و شروع کردم به بوسید نش ی جوری می‌بوسم که انگار تا حالا هیچ کس رو نه بوسیده بودم … وااییی که باورتون نمیشه گاز گرفتن گردنش چه مزه ای میده …

اونجا تخت نبود منو انداخت روی زمین (فرش هم نداشت ی جور حصیر بود نمیدونم چرا باید ی خونه اونم وسط شهر این شکلی باشه ولی در کل برام مهم نبود چون مرد رویاهام آمده جرم بده ) بعد گفت دوست داری اسم مستعار بزاریم روی هم گفتم آره منو فاحشه صدام کن … گفت باشه فاحشه از الان من اربابتم …

بیا ارباب من بشین روی سینم، عباس رو (اسم کیرش) بزارش توی دهنم …

خوب آروم من شلوارش رو با دندون هام باز کردم شرتش چسبیده بود به بدنش نتونستم با دندون باز کنم چون هی بدنش و مو هاش رو می‌گرفتم (تقریباً پر مو هستش) برای همین با دستم دادم پایین و باورتون نمیشه…

ی کیر خیلی بزرگ زد بیرون … رو لب هام گذاشتم…حالا وقت خود نمایی بود باید کاری میکردم تا با من ازدواج کنه …

آروم با لیس زدن تخم هاش شروع کردم کیرش رو تو دستم گرفته بودن زیر کیرش بودم (کیرش رو صورتم بود ) تو همون شرایط تخم هاشو می‌خوردم و کیرش رو روی صورتنرم ام می‌ مالوندم دیگه زمان موعود فرارسید … شروع کردم رگ زیر کیرش رو لیس زدم از اولش تا سرش و سرش رو کردم دهنم و شروع کردم به ساک زدن براش …

با سرش بازی میکردم راستی یادم رفت خوب تعریف کنم از کیرش، کیرش بزرگ و کلفت و سفید بود… خیلی خوشگل و خیلی خوش دست … از اون کیر هایی هست که میخوای همیشه تو دستت باشه…

خوب ی ۱۰ دقیق خوردم اونم جوری خوردم که پشماش ریخته بود گفت تو بهترین ساک زن دنیایی… تصمیم گرفتیم تا بریم سر اصل مطلب منو چرخوند من یکم پوستم ضعیف برای همین دردم گرفت (فرش نبود حصیر زیر مون بود) در کل رو شکم خوابیدم و کونم رو دادم عقب تا بزار لا پام ولی باورم نمیشه شروع کرد به لیس زدن کونم و گاز گرفتن کپل هام (همون هلو هام )یکم که لیس زد انتظار داشتم سوراخم رو هم لیس بزنه ولی کونم رو باز کرد تف گنده انداخت رو سوراخم و با ی انگشت شروع کرد به بازی کردن…
و بعد با دو انگشت به سه نمی‌رسید کونم ،چون من تنگم هنوز…
آروم بالا پایین کرد کیرش رو لای پام و ی کوچولو هم تلمبه زد بدون رفتن کیرش توم (لای پام عقب جلو میکرد)و بعد آروم سرشو کرد تو کونم واااااییی
درد پارگی و ماکسیمم لذت دنیا قاطی شده بود و من داشتم تجربه اش میکردم …
ی نیم ساعت زد و آبش ریخت انتظار بیشتری داشتم ولی خوب همین هم خوب بود…
آبه توی کونم رو با دستم در آوردم و خوردم خیلی خوب بود ی کم دیگه براش ساک زدم به امید این که راست شه بریم برای دست دوم ولی نشد عشق من خیلی تو سکس ضعیف بود…
خلاصه مدت ها در ارتباط بودم و بعد هم رابط بین ما خیلی جدی شد تا این که سر یه دختر (اون عاشق دختر شده بود ) از هم جدا شدیم خیلی ناراحت بودم
ولی خوب مال هم نبودیم تنها چیزی که ازش موند گشادی کونم بود

From:
Date: May 4, 2022