Download complete video now!

میلف حشری گاییده میشه به سختی

0 views
0%

یکم کیر کوچیکش مالیدم

میگفت براتو زوده بعدا مال توام میاد تا چندسال من هرماه چندبار به این آقا لاپایی میدادم ولی بامعرفت بود و بکسی نمی‌گفت تا اینکه اونا از اونجا منتقل شدن وچندسال گذشت وکم کم سن منم رسیده بود به 17 سالگی و حدود 3یا4 سال بود که دیگه اون نبود و احساس راحتی می‌کردم که خداروشکر به کسی نگفته چون ابرو آدم تو اونجور منطقه ها میره و اونوقت همه میخوان بکنن
من یک داداش داشتم که از خودم 5سال کوچیکتر بود اونم یکی از چندتا دوستش که اسمش مجید بود هرزگاهی با برادرم میدیدم وبه برادرم میگفتم پسر خوبیه هواست بهش باشه یکبارهمه خونوادم رفته بودن شهرستان ومن خونه تنها بودم وخیلیم حوصلم سر میرفت که صدای در اومد رفتم درو باز کردم دیدم مجیده گفت داداشت هست گفتم نه ولی اگر تنهایی بیا داخل باهم پلی استیشن بازی کنیم اونم اومد اولش دراز کشیدیم جلو تلویزیون بازی کردن بعد من بهش گفتم خودت یکم بازی کن من دستم خواب رفته و اون داشت بازی می‌کرد که دست کشیدم زیر کونش گفتم اینجام خیلی درد میکنه ویکم مال اونو ماساژ دادم بعد دستمو بردم زیرش گفتم یکم بیا بالاتر اونم بدنشو بلند کرد که دستم رسید به کیرش و دیدم شق کرده به خودم گفتم ای بابا این که حرفه ای

اگر میخوای کیرت شبیه مال من بشه

تو چقدر مقدمه چینی میکنی همون موقع یکم کیر کوچیکش مالیدم بعد اونم چیزی نمی‌گفت تو همون حالت شلوارشو کشیدم تا سر زانوهاش و انگشتمو دم سوراخش تاب میدادم یکدفعه گفت نکنی تو درد داره منم گفتم باشه وازلین آوردم زدم به کیرم گذاشتم لاپاهاش وعقب جلو میکردم اونم انگشتشو گذاشته بود تو دهنش واصلا بازی رو بیخیال شده بود هی میگفت اوووففف منم یکم که کردم دادم ساک زد و آبم که اومد دیدم با کمال تعجب بااینکه منتظر بودم فحش بده آبمو قدرت داد و یک نیش خندی زد دست دومم لاپایی کردم ریختم رو سوراخش بهش گفتم برو به مادرت اینا بگو شب میرم میمونم پیش علی اونم رفت اجازه گرفت چون مادرش مارو می‌شناخت قبول کرده بود
شب جوراب‌های معمولی مادرمو دادم کرد پاش که انگار تا بالا زانو بود براش بعد اول دادم ساک زد برام بعد لختش کردم گفتم مجید امشب باید یکم تحمل کنی اگر میخوای کیرت شبیه مال من بشه گفت چیکار باید بکنم گفتم باید بزاری بکنم داخلت گفت درد داره گفتم اولش آره ولی بعدش حال میده بهت
تا قبول کرد اولش طبق معمول انگشت کردم و بعد یکم که جا باز کرد کیرمو گذاشتم دمش هنوز سرش نرفته بود جیغش در اومد ولی زیرم بود کردم داخلش و تکون ندادم تا جا باز کرد بعد آروم بهمین ترتیب کردم تا ته داخلش اووووففففف چه حالی میداد این پسرهنوز اون کون خوشگلش که 30 سالمه

تو حمام دوباره کردمش تا صبح چهار بار کردمش

دانشجوی پزشکی تو ذهنمه اینقدر می‌کردم داخلش و آبمو می‌ریختم توش که حد نداشت خواهرشم منو دوست داشت ولی بد قیافه بود برای همین اینو من بیشتر دوست داشتم فکر کنم تو اون چندسال هرروز بعضی روزا 3بار میکردمش
اونشب پاهاشو دادم بالا روغن زدم دم سوراخش میکردم داخلش و یک حالی می‌کرد که نگووووبعد بردمش تو حمام دوباره کردمش تا صبح چهار بار کردمش ولی سالای آخر واقعا دلم نمیومد ازش جدا بشم ولی تو زندگیم کون به اون خوبی نکردم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 27, 2019
Actors: Alexis Texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *