Download complete video now!

همسر حشری من با سوراخ دلچسب همسایه

0 views
0%

کیرم با سوراخ کونش فاصله ای نداشت

بدون مقدمه روسریشو از سرش کشیدم
شوع کردم به ماچ و بوسه اوایل امتناع میکرد ولی کم کم شل شد وهمراهیم میکرد یکی یکی لباساشو کندم و باتعجب به تک تک اعضای بدنش نگاه میکردم تو خوابمم همچی صحنه هایی رو تصور نمیکردم دیگه رسیده بودم به شرت و سوتین که گفت نه امیر من دختر خالتم خجالت بکش اینکارو بامن نکن که بخودم اومدم و از روش بلندشدم اومدم که از اتاق بزنم بیرون صدام کردو دوباره نشستم پیشش اومد ک لباساشو تنش کنه این دفه با عزم راسخ پریدم روش و با یک دست لباسامو از تنم در میاوردم و با دست دیگه میمالوندمش و قربون صدقه بدنش میشدم و دیگ کاملا جفتمون لخت بودیم و اون فقط تقلا میکرد خودشو از زیر هیکل درشت من بکشه بیرون
کم کم ک دیگ دست و پا زدنش تموم شد کیرمو تنظیم کسش کردم و تاقبل اینکه پشیمون بشم فشار دادم توکس داغش و چنان اوفی گفت که هنوزم صداش تو مغزمه تا بحال کسی به اون تنگی نکرده بودم چون بچشو سزارین کرده بود کسش هنوز فرم خودشو از دست بود
یک دوسه دقیقه کیرمو تو همون حالت نگه داشتم و فقط خایه هام از کسش بیرون مونده بود
سرمو بردم کنار گردنش و گفتم بخدا فقط همین دفعه اس دیگ تکرار نمیشه پس بیا حال کنیم و بعدش انگار چیزی اتفاق نیوفتاده اونم فقط سرشو داد پایین و هیچی نگفت منم شروع کردم به تلمبه زدن تو کسش کم کم کیرم لیز شدو راحت میرفت و میومد منم از شدت گرمای بدنامون و نعشگی خیس عرق شده بودم و به هرجای بدن اونم دست میزدم همین طوری بود یکم که لذت این این پوزیشن برام عادی بود پاهاشو دادم سرشونم و یک نیم نگاهی به کس کوچولو موچولوش انداختم و دوباره هل دادم توکسش اونم سرشو برگردونده بود به یک طرف چشماشو بسته بودو لباشو جمع میکردو نمیدونم در حال لذت بردن بود یا درد کشیدن صدای برخورد خایه هام به کونش منو به خودم آورد که کل قصد من گاییدن کونش بوده از کسش کشیدم بیرون و بهش گفتم بیاد لب تخت و چهار دست و پایی کنه منم پشتت ایستاده منتظربودم از آینه دراور خم شدن اون کونو بسمت خودم دیدم و کیرم که با سوراخ کونش دیگه فاصله ای نداشت یک نگاه قهرمانانه به سرتا پای خودم انداختم و بعد از تحسین خودم دوباره کیرمو گذاشتم روبروی کسش که هر کار میکردم نمیرفت تو نمیدونم چراازش خواستم سرشو کاملا خم کنه و کمرشو بده سمت داخل تا کس و کونش کامل باز بشه سمتم یکم با تف سر کیرمو که داشت از شدت شهوت میترکید خیس کردم و بزور جا دادم تو کسش و چون حالت باحالی بود بعد هر ده تلمبه کیرمو کامل میکشیدم بیرون و دوباره تاخایه جا میکردم که یکبار بعد اینکه کشیدم بیرون کلی هوا از کسش روی کیرم خارج شد که برای همه این موقعیت رو آرزو میکنم چون منو به اوج آسمون رسوند با خودم گفتم امیر دیگ نوبت کونه

آبت زود بیاد برات ساک بزنم

بایک شصتم کمی از کرم های زنم مالوندم در سوراخ کونش هراسون برگشت گفت چکار میکنی گفتم فقط میخام باهاش بازی کنم بعدش همینطور که مشغول تلمبه زدن بودم گفتم عفت تا کیرم نره تو کونت نه آبم میاد نه تو میتونی ازینجا بری اونم ناله میکردو نفس نفس زنان میگفت تابحال ندادم و میترسم و بهش گفتم من تاشبم تو کست تلمبه بزنم خبری نمیشه فقط تو دیرت میشه در همین حین گوشیش زنگ خورد که شوهرش بود طفلک فقط میخاست گریه کنه ولی از ترس که تابلو بشه گفت یه لحظه نکن تا من جوابشو بدم منم از ترسی که نخاد از زیرم در بره گفتم باشه تو کست نگه میدارم تو جواب بده که زنگ اولش تموم شد دوباره بعد دو دقیقه تماس گرفت اینم جواب داد
شوهرش گفت چرا صدات اینجوریه
گفت تازه از خواب بیدار شدم
بهش گفت من تا یک ساعت دیگه خونم حاضر باشی که بریم دنبال بردیا بعدشم ناهار بریم خونه بابام گفت باشه حاضرم بیا و قطع کرد
و روشو برگردوند طرفم که خواهش میکنم امیر بزار برم گفتم که خونتون نزدیکه بزار آبم بیاد بعد میری گفت تورو خدا یه دفه دیگ میام بازم منم گفتم دفه بعدی در کار نیست و خودم نمیخام گفت چکار کنم آبت زود بیاد برات ساک بزنم؟
گفتم فقط از کون بکنم میشه کارمون تموم بشه.
خلاصه بهر بدبختی بود راضیش کردم بهمون حالت یه بالشت گزاشتم زیر شکمش و خوابوندمش خودمم نشستم روی کونش بهش گفتم کیرمو بادستت دم سوراخت تنظیم کن خلاصه بهر بدبختی بود با کلی کرم و روغن و کلی داد وفریاد تونستم کیرمو جا کنم تو کونش اونم فقط ملحفه رو چنگ میزدو گریه میکردو میگفت تمومش کن

فشار دادن کیرم تا خایه هام

بعد اینکه کیرم توی کون داغش جا باز کرد خودمو خوابوندم روش و شروع کردم به تلمبه زدن تو کونی که یک سال برای کردنش لحظه شماری میکردم
با سرعت گرفتن ضربات کیرم توی کون تنگش کونش شروع کرد به در آوردن کلی صداهای عجیب و قریب و کلی گوز بغل کیری از کونش خارج میشدو عفت هم سرشو توی بالش فشار داده بودو باگریه میگفت گوه خوردم و غلط کردم و جر خوردم
حالا منم هر کار میکنم آبم نمیاد کم کم داشت اشک خودمم در میومد و کل فضای اتاق بوی کون عفت رو گرفته بود
خودمو از روش بلند کردم و با کلی تمرکز و فشار با کشیدن موهاش از پشت سعی کردم که تمومش کنم کل پشتش از عرق هایی که از پیشونیم سرریز شده بود خیس خیس شده بود که بالاخره اتفاق افتادو با فشار دادن کیرم تا خایه هام به کونش تمام آبمو توی کونش توی چند مرحله خالی کردم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 29, 2019
Actors: Dee Siren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *