پاهاشو واکرد با کون نشست رو کیرم

0 views
0%

عجب کسی شدی

تقریبآ هر 2 روز در میان باهم سکس داشتیم لذت کامل میبردیم طوری که کمه کم 2 بار آبمو میاورد. سمانه یه خواهر کوچکتر داشت بنام سارا که 13 سالش بود. هر وقت من میرفتم خونه سمانه خواهرش بود ما مجبور بودی تو اتاق سکس کنیم یروز تو خونه نشسته بودم که سارا زنگ زد و گفت که سمانه حمامه میگه بیا خونمون . منم از خدا خواسته پریدم حموم رفتم خونشون.
در که زدم سارا درو باز کرد با لباس کوتاهه صورتی دامن کوتاهه صورتی کفش پاشنه بلند وکلی ارایش
رفتم رو مبل نشستم و زل زده بودم به پرو پاچش مثل خنگا گفتم عجب کسی شدی!

پفه کوسش معلوم بود

بد جوری راست کرده بودم کیرمو جا به جا کردمو یواشکی رفتم دنبالش نشست وشروع کرد به پوشیدنه جورابه شلواریه سفید سرش پایین بود پاهاشو وا کرده بود پفه کوسش از زیره اون شورته سفیدش معلوم بود صاف وایستاد جورابو گرفتم بکشم بالا دستم خورد به پاش داشت ابم میمد دستمو هی میکشیدم به پرو پاچش نزدیکه رونش شدم نرمو سفید بود نمیتونستم تحمل کنم دستمو کامل گذاشتم رویه رونش هیچی نگفت یواش یواش مالیدمو رفتم بالاتر بازم هیچی نگفت دیگه بیخیاله همه چی دستمو گذاشتم رو کوسش خیسه خیس بود

کیرم کونشو پاره کرد

نگاش کردم دیدم چشماشو بسته بیحال شده کوسشو از بقله شورتش در اوردم کلمو کردم زیره دامنش شروع کردم به لیسیدن یواش یواش اه اه میکرد بغلش کردم خوابوندمش رویه تختی که تو اتاق بود پاهاشو واکرد با دستش سرمو هول داد به سمته کوسش یعنی بخور. یکم خوردم قاتی کرده بودم کیرمو در اوردم چرخندمش کوسشو کردم تو دهنم کیرمم کردم تو دهنش مثل فیلمای سکسی ساک میزد یهو یکم که خورد پاشد جورابو شورتشو در اوورد با کون نشست رو کیرم رو کیرم فشار میاوورد تا کیرم کونشو پاره کرد تا آنقدر بالا پایین کرد که ابم امد ریختم تو کونش. .

جنده ایرانی کیر پیر کس تنگ فرو کردن تا دسته جی جی ایرانی داگ استایل .داف ایرانی کون تنگ داف ایرانی خود ارضایی میلف کوچولو تنگ تویی ,همه اداتو در میارن کون دادن ,آه و ناله داره کیر سواری جی جی ایرانی ,در انتظار کیر تشنه به آب کیر کیر سواری قلق داره کس تنگ ایرانی جا کردن کیر گنده تو کون تنگ جنده خانوم کیرو از جا کند کون بهشتی کون مقدس

From:
Date: March 9, 2024