Download complete video now!

پیکنیک,فرو کردن تو کوس خیس داغ

0 views
0%

یه کم برات لخت میشم

من هدی هروقت که میریم خونه اونا یا اونا میان خونه ما با هم تخته نرد میزنیم و به اصطلاح کری داریم. از هدی بگم که قدش 170 و وزنش 68 و سایز سینه اش به نظر 75 میمود با پوست سفید.معمولا هم وقتی میریم خونه اشون یا اونا میان خونه ما خانمها با هم تا دیروقت مشغول صحبت و غیبت هستند و پدرامون هم با هم رابطه خوبی دارن و حسابی از اقتصاد و سیاست و سر درد دلشون وا میشه و صحبت میکنن. یه شب که ما رفته بودیم خونشون بعد از پذیرایی هدی شروع کرد به کری خوندن برای بازی تخته و قرار شد یه دست با هم بازی کنیم
اولش که مهره ها رو چیدیم گفت سر چی بزنیم منم با اعتماد به نفس کامل گفتم هر چی اونم گفت نه بگو منم اصرار که سر هرچی همه مشغول کار و صحبت و غیبت خودشون بودن و ما هم یه گوشه پذیرایی داشتیم بازی رو شروع میکردیم که هدی گفت نه جدی سر چی گفتم تو بگو ، هدی گفت یعنی هر چی منم گفتم باشه از اونجایی که هدی یه کم شیطونه آروم گفت هرکی باخت باید جلوی اون یکی استریپ تیز کنه منم گفتم باشه قبوله چی از این بهتر اما باید جایی باشه که خودمون دوتا باشیم گفت قبوله.
قرار شد یه دست 7 تایی بزنیم که دست اول طفلک مارس شد و شدیم دو هیچ به شوخی بهش گفتم تا اینجا لباسای روتو باید دربیاری گفت شب درازه و قلندر بیدار منم گفتم بله درازه خیلیم دراز!!!
دست بعد بیچاره سگ مارس شد و شدیم 5 هیچ بهش گفتم یواش یواش برو تو کار لباس زیر که دمغ شد و برای اینکه کم نیاره گفت دارم بهت روحیه میدم جوان گفتم تو بده روحیه بده زیریه بده فقط بده !!! که ساکت شد و برای اینکه بیشتر باهاش لاس بزنم اجازه دادم یه دست ببره باز شروع کرد به کری خوندن که گفتم بچه جون کری نخون گفت عمرا بتونی ببری گفتم اگه بردم چی؟ گفت هر چی تو بگی گفتم جدی هرچی من بگم گفت باشه . آروم گفتم یه گاز از هرجا که دلم خواست گفت اگه تونستی باشه .
خلاصه یه دست دیگه هم اون برد و باز شلوغ بازی درآورد وسط بازی خواهرش چایی آورد و پرسید چند چندین گفت دارم بهش آوانس میدم 5 _ 2 مهران جلوئه. خلاصه خواهرش رفت و منم وسطای بازی که نزدیک بود ببازه گفتم دارم تصور میکنم که یه جای مخصوصی رو دارم گاز میگیرم بچه پررو کم نیاورد و گفت اگه بردی باشه منم گفتم قول دادیا گفت باشه خلاصه اون دستم مارس شد 7_2 بردمش . بعد بازی گفتم شماره تو بده هماهنگ کنیم طفلک ازاونجایی که آدم صادقی هست شماره شو داد و گفتم تو واتس آپ بهت خبر میدم.
چت:

دستمو بذارم رو نازت و چوچولتو بمالم

شب که اومدیم خونه بهش پیام دادم چطوری بازنده؟ گفت اشکال نداره تو بردی قبول گفتم حالا برای اینکه دلت نشکنه و فکر کنی تو بردی منم یه کم برات لخت میشم حالا یه چیز بپرسم راستشو میگی گفت بگو منم پرسیدم از رو تا زیر چی تنته؟
گفت حالا بعدا میبینی گفتم نه الان میخوام تصور کنم خلاصه با کلی اصرار گفت تاپ مشکی سوتین 75 نارنجی و شورت فسفری گفتم کاش الان پیشم بودی هدی گفت اگه بودم چی میشد گفتم یه کم شیطونی میکردم گفت یعنی چقدر گفتم راحت باشم؟ اونم که معلوم بود حشری شده گفت راحت باش بهش گفتم دوست دارم دستمو میکردم تو شورتت سکوت کرد گفتم ناراحت شدی گفت نه گفتم اسم اونی که تو شورتت چیه گفت ناز! گفتم دلم میخواد دستمو بذارم رو نازت و چوچولتو بمالم نوشت جون.خلاصه تا صبح با سکس چت آبشو آوردم . ازاونجایی که من خونه مستقل دارم فرداش بهش زنگ زدم گفتم میخوام شنبه مرخصی بگیرم بی
ایی شرطی که باختی رو بدی گفت شنبه پریودش تموم میشه باشه برای بعد ، یکشنبه رو ازش اوکی گرفتم و قرار شد صبح ساعت ده و نیم بیاد .
یکشنبه بی سروصدا اومد تا دروبست پردیم بغلش کردم گفت این تو برنامه نبودا گفتم میدونم تو از من حشری تری ادای تنگا رو در نیار بغلش کردم بردمش روی کاناپه و بعد از یه کم نوازش براش میوه آوردم و گفتم بریم تو اتاق من به علامت تایید سرشو تکون داد و رفتیم تو اتاق خواب.

گاییدن کونش سر کیرمو گذاشتم

تا رسیدیم تو اتاق انداختمش روی تخت افتادم روش بعد از یه خورده که لباشو مک زدم گفتم زود باش لخت شو شروع کرد به لخت شدن وای چی میدیدم دوتا پستون سفید با نوکهای قهوه ای روشن شلوار و شورتشم درآورد و دیدم که پشمای کسش یا به قول خودش نازشو زده گفتم میخوام برات بخورم گفت صبر کن برم بشورم چون عرق کرده سریع رفت و شست و اومد منم سریع لخت شدم . فکر کنم با ژل بهداشتی بانوان شسته بود چون بوی خیلی خوبی میداد منم شروع کردم به خوردن کسش و بازی با چوچولش که هر چند ثانیه یه بار یه آهی میکشید و بعدش محکم سرمو به کسش فشار داد و آروم شد فهمیدم به ارگاسم رسیده ، خوابیدم روش گفتم اوپنی گفت وای نه گفتم پس از عقب با سکوتش تایید کرد وقتی چاک کونشو باز کردم از دیدن اون کون زیبا حیرت کردم کاملا گرد و سفید منم لوبریکانت ژلو برداشتم و ریختم روی سوراخ کون صورتی رنگش و آروم باهاش بازی کردم هی انگشتمو دور سوراخ کونش میمالیدم و یواش یواش با انگشت کوچیکم وارد ابتدای سوراخش شدم ازش پرسیدم درد داری گفت نه خوبه منم بیشتر و بیشتر انگشتمو میکردم توش بعد دوباره لوبریکانت ژلو بیشتر ریختم وبا همون روش قبل اینبار بار انگشت اشاره بعد کم کم دو انگشتی و سه انگشتی که آماده شد برای گاییدن کونش سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش و آروم آروم فشار دادم دیگه شرو
ع کردم به تلمبه زدن تو سوراخش و از زیر هم پستوناشو میمالیدم صدای آه آهش اتاقو پر کرده بود منم بهش میگفتم تو کونیه کی هستی میگفت مهران ، مهران من کونیه توام منو بکن خلاصه دیدم داره صدای آه و ناله اش زیاد میشه منم سریع تر تلمبه زدم و چند ثانیه بعد از اینکه دوباره به ارگاسم رسید آبمو با فشار تو کونش خالی کردم و حدود ده دقیه روش خوابیدم بعد بلند شدیم خودمون تمیز کردیم و رفتیم تو پذیرایی گفت خیلی بهم حال داد قرار شد بازم بیاد و با هم حال کنیم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *