Download complete video now!

کلفت ترین کیری که به پشت ام وارد شده

0 views
0%

سلام دوستان داستانی که میخوام براتون بگم مال کلاس 4 چهارم منه من الان 20 سالم شده خب شروع میکنیم من امیرمحمد هستم 20 سالمه داستان از اونجایی شروع شد من تو مدرسه رتبه اول بودم درسم عالی بودی همیشه 20 دقیقه از بقیع بچه ها زودتر امتحان میدادم میرفتم تو حیاط یک و 1 نفر بیشتر دوست نبودم 1 روز یکی از بچه ها اومد سمتم باهم اشنا شدیم صحبت کردیم اسمش ارتین بود اولش بچه خوبی میومد من حتی اون موقع نمیدونستم بچه چطور به وجود میاد ولی میدونستم سکس چیه در ی حدی همین فقط یک روز دست منو گرفت برد جای دیوار مدرسه که روش کلی فحش مادر خواهر نوشته شده بوده بعد دست منو گذاشت رو کیرش بعد رو دست من دست خودشو گذاشت میمالید بعد میگفت اینو ببین اونو ببین اصن انگار اتفاقی نیوفتاده منم بدم نیومده بود چیزی نگفتم و یکم استرس داشتم بعد زنگ تفریح رفتیم سر کلاس من چون درسم خیلی خوب بود 1 میز تک برای خودم داشتم این اومد بقل من نشست من سر میز اون ته میز و بقلمون دیوار بود درس شروع شد اینا وسطای درس دستشو گذاشت رو کیرم میمالید منم باز چیزی نگفتم یکم ک مالید دید چیزی نمیگم دستشو داشت میکرد تو شورتم منم ترسیدم ی تکونی خوردم اونم فقط سر انگشتش رفته بود تو شرتم دستشو همونجا نگه داشت بعد باز همونجا روی پوستم با انگشت میمالید من قلقلکم میومد دید ارومم دستشو تمام کرد تو شرتم کیرمو گرفت دستش میمالید منم شق کرده بودم این زنگ هم تموم شد تو زنگ تفریح بعدی بهش گفتم این کارا چیه میکنی اینا برام توضیح بده گفتش قسم بخور ب کسی نمیگی اینا منم گفتم باشه کصکش همچی برام تعریف کرد چیزی هایی ک بالای 15 ساله ها میدونستن بعد از اون رو کارمون فقط شده بود اینا همو میمالیدیم دست ب کون هم میزدیم 2 روز بعد گفت بریم دستشویی باهم حال کنیم منم گفتم باشه زنگ تفریح ک خورد بعد تموم شد ما سر کلاس نرفتیم چون درسم خوب بود زیاد بهم توجهی نمیشد اونم درسش بد نبود بعد همه دستشویی ها خالی اون بزرگه ما رفتیم شروع کردیم

لباسامون دراوردن جا پنجرش ی جا بود همه لباسامونو گذاشتیم اونجا فقط کفش و جوراب داشتیم هوا هم سرد ولی درو بستیم باد نیاد شق کرده بودیم کیرامون به هم مالیدیم اون خیلی حرفه ای بود اومد برام ساک زد خیلی حال داد خم کرد گفت بکن تو کونم دیوث با دستش دقیق کیرمو گذاشت دم کونش کردم توش تلمبه میزدم اینا بعد نوبت اون بود منو خم کرد لمبرای کونمو میلیسید بگو میکرد اسپنک هم میزنم کیرم از من 2 سانتی بزرگ تر بود من میترسیدم گذاشت دم کونم گفت فقط سرشو میکنم اولش درد داشت بعد سر کیرش تو کونم بود حال میداد از پشت من دستشو دور کیرم میگرفت برام جق میزد بعد همینطوری ی چیز گرم ریخت تو کونم ابش اومده بود نمیدونستم کیرشو کشید بیرون گفت بخورش منم گفتم کثیفه ن با اب شستش دیگه منم زیاد خوشم نمیومد ولی قبول کردم از تخماش تا کل کیرشو خورد بعد منم داشت ابم میومد کیرم یواش یواش تکون میخورد جاکش کرد تو دهنش چند قطره اب منو خورد چند روزی این کارا میکردیم تا منو هم حرفه ای کرد بعد ی روز گفت با یکی دیگه هم این کارا رو میکرده اونم اورد تو. کار مث خودش حرفه ای بود البته اون همسایشون بود تو مدرسه ما نبود اخر زنگ تفریح ما 3 نفر بودیم سر کلاس نرفتیم رفتیم دستشویی بزرگه این سری اینا ی پیشنهاد خفن دادم من پشمام ریخت گفتن تا اینجا خشکه همه چی مونو دراریم کفش و جوراب حتی همه چی مونو مچالع کردیم تو اون جا عه پر پر شده بود بعد گفتن زمینو با پاهامون با اب داغ بشوریم اب وا کردن زمین با سنگو همجا شستیم زمین گرم گرم بود گفتن تو بغل هم بخوابیم سکس کنیم رو زمین من اولش میگفتم کثیفه اینا اونا راضیم کردن

گفتن شب میریم حموم اینا 40 دقیقه ای وقت داشتیم تا زنگ بخوره همه بیان همه خوابیدم کف زمین لب میگرفتیم جق میزدم همو میمالیدیم ساک زدیم برای هم اب گرم هم رو بدنمون میریختیم خیلی حال میداد شاید اون روز 4 بار ارضا شدم یعمی هممون 4 بار ارضا شدیم کون همو لیس زدیم خواستیم تا ته همه بکنیم تو کون هم اون رفیق زرنگه گفت کون همو بشوریم بعد بکنیم منم گفتم باشه بعد من فک کردم ی اب ریزیم بکنیم تو هم ساده بودم شلنگو کرد تو کون اون یکی اب داغ باز کرده بعد چن ثانیع کشید بیرون شلنگو اومد نشست رو سنگ همه اون ابا از کونش اومد بیرون بعد گفت میشه بکنیمش اینطوری تو کونش دیگه گوه نیس نوبت من بود من رو زمین دراز کشیده بودم پاهامو تا ناموس دادم بالا سوراخ کونم داشت جر میخورد شلنگو کردن تو کونم پر آب شد منم تخلیش کردم 3 تامون این کارو کردیم اول اون زرنگه گفت من شما هارو میکنم بعد شما منو مارو کرد این 2 تا ک حرفه ای بودن بعد تو کون هم کردن بعد کشیدن بیرون ساک زدن حالم بهم خورد سوراخ کون همو لیس میزدن اب همو منو میخوردن من اون روز دهنمو با لباسم بستم منو خیلی گاییدن سوراخم قار شده بود نوبت من بودم کون شون ک گذاشتم خیلی گشاد بودن خلاصه همو حسابی کردیم بعدا خونه هم میرفتیم سکس میکردیم خونه من هیچ وقت خالی نمیشد ولی یکیشون صب ها همیشه خالی بود مرفتیم تو حمومش حال میکردیم تا 2 سال کارمون این بود تا جفتشون از اون محل رفتن منم از اون به بعد کص گاییدم جق میزدم

From:
Date: May 22, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *