Download complete video now!

کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم

0 views
0%

شوخی های سکسی

اینقد خشک و رسمی بود که قالب تهی کردم بهم گفت چرا زنگ زدی؟
من ازدواج کردم و همسرم بارداره و خیلی دوسش دارم
دیگه به من زنگ نزن و گوشی را قطع کرد
سست شده بودم دو روز تو خلسه بودم
روز دوم رفتم تو آی دیم بودم و آن شدم یهو پیداش شد و درد و دل کرد بعد گفت گوشیتو روشن کن چرا 2 روزه خاموش کردی
بهم زنگ زد و قرار ملاقات گذاشت
روز رفتن حالت تهو شدید داشتم و نمیخواستم آرایش کرده برم
رفتم به کافی شاپ نزدیک 7 تیر
اونجا منتظرم بود خیلی پیر شده بود اگه واسم دست تکون نمیداد اصلا نمیشناختمش
موهاش خیلی سفید شده بود
دیگه اون آدم شاد نبود
داستان زندگیشو تعریف کرد که برادرش تو تصادف فوت کرده
البته اینو همون پارسال از دوستاش شنیده بودم
و اینکه مامانش مجبورش کرده که با یکی از فامیلا ازدواج کنه
وقتی حرف میزد فقط اشک میریختم
سعید من چه بلایی سرش آمده بود و اینکه به دروغ به من گفته بود که زنش حاملست
بعد از چند بار که همدیگه را دیدیم دوباره سرحال شده بود شوخی های سکسی میکرد
یهو منو میبوسید وقتی راجب زنش میپرسیدم عصبانی میشد

آروم ناله میکرد

زنش هم امتحانات ترم داشت شهرستان بود
بعد کلی گشتن رفتم خونش
وقتی عکس عروسیشونو دیدم سنکوب کردم
زنش خیلی زشت بود اصلا به سعید نمیومد
خودشو بهم میچسپوند منو میبوسید اولش معذب بودم ولی بعدش باهاش همراه شدم
لبمو می بوسید و زبونشو تو دهنم میکرد داشتم دیونه میشدم ناله میکردم بعد شروع کرد به خوردن گردنم کرد لباسمو از تنم در آورد وسینه هام
داشتم میترکیدم کسم آب انداخته بود
10 دقیقه سینه هامو خورد کیرش بلند شده بود و من چه حال داشتم
تمام تنمو لیس میزد آروم آروم شروع کرد به در آوردن شلوار وشورتم
باهاش همراه شدم
باهامو باز کرد و آروم آروم شروع کرد به خوردن هیچ عجله ای نمیکرد من تو اوج بودم و کیرشو میمیالیدم
پا شد و همه لباساشو در آورد کیرشو گذاشت جلو دهنم
شروع کردم به خوردن آروم ناله میکرد
از خوشونت تو سکس هیچ خبری نبود
چقدر دوست داشتنی شده بود. کیرشو از دهنم در آورد و روم دراز کشید

زنشو نکرده

خودمو بهش سپردم کیرشو گذاشت جلو کسم و خیلی آروم روش میمالید گفت نمی خوام پردتو بردارم پس کونتو قمبل کن
از روم بلند شد و من چرخیدم کونمو طرفش گرفتم
دستشو دور سوراخ کونم میچرخوند بعد با کرم چربش کرد و مالش میداد کیرشو گذاشت دم سوراخم و هولش داد تو کونم تا کلاهک رفت تو یهو جیغ زدم محکم منو گرفته بود و دور سوراخ کونمو ماساژ میداد
دردم کم شد وکمی شل شدم بهم گفت اگه یه لحظه خودتو شل نگه داری تمومه خودمو شل کردم تو یه چشم به هم زدن کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم متکای جلومو گاز زدم خودشو تو همون حالت نگه داشت و ازم معذرت خواهی میکرد بی حال شده بودم و اون با تمئنینه تلمبه میزد و قربون صدقم میرفت بعد یه ربع داشتیم با هم حال میکردیم که گفت آبم داره میاد و نتونست کیرشو بکشه بیرون وتمام آبشو خالی کرد تو کونم تو همون لحظه منم به ارگاسم رسیدم و دوتایی با هم ارضا شدیم
کیرشو در آورد و کنارم دراز کشید و شروع کرد به بوسیدنم
بعد 5 دقیقه ساکت شد فکر کردم خوابیده سرمو از رو سینش ور داشتم دیدم داره گریه میکنه شوکه شدم وقتی دلیلشو پرسیدم گفت 3ماهه زنشو نکرده میگفت دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه ولی به خاطر شرایطش نمیتونه ازش جدا شه
خیلی دلم گرفت وبهش گفتم هر وقت احساس نیاز کردی میتونیم با هم باشیم
از اون موقع به بعد هفته ای یه بار منو میکنه و هردوتاییمون از بودن با هم راضی هستیم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: September 23, 2019
Actors: Cathy Heaven

One thought on “کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم

 1. پسری زنگ نزن خودم پسرم و پسر نمیکنم /زن متهلم نمیکنم
  دنبال یه رابطه قابل اعتماد بدون مریضی واتساپ پیام بده
  قد 1/90
  خوش هیکل
  عکسم واتساپ ببین
  بچه تهران 30سالم
  09128548552

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *