Download complete video now!

گنگ بنگ کیر کلفتها با کوس نرم و نازک

0 views
0%

كس خوبیه اسپری بزن قرص بخور

بعد از یك سال با خودم كنار امدم توی اداره با یكی از همكارام صمیمی شدم مشروب میخوردیم بیرون میرفتیم یه روز بهش زنگ زدم خواسم بریم بیرون گفت خانه تنها هستم بیا اینجا وقتی رفتم دیدم یه دختر پیششه گفت كس پولیه میكنی گفتم نه گفت شماره داشته باش شاید یه روز نیازت بشه شب تا صبح همش تو فكر اون بودم اینقدر توی این مدت ناراحت بودم فكرم درگیر گذشته بود اصلا یادم رفته بود كیر دارم خلاصه فردا ظهر از سركار امدم هنوز لباس عوض نكرده نهار نخورده شروع كردم ب مشروب خوردن ساعت طرفای هفت شب بود زمسون بود توی بالكن داشتم سیگار میكشیدم یهو زد ب سرم گفتم بزار زنگ بزنم ب دختره بیا یه حالی بكنم زنگ زدم زنگ اول جواب داد خودم معرفی كردم گفت امشب مهمان دارم نمیشه بیام حالم بد گرفته شده بود دیدم بعد ده دقیقه خودش زنگ زد گفت دوستم میفرستم سمتت اگه اوكی هستی گفتم باشه بعد چند دقیقه یه دختره زنگ زد گفت منو فلانی معرفی كرده ادرس بفرست تا بیام همون موقع شرایط بهش گفتم هزینش مهم نیست فقط حال اساسی میخوام گفت منو دیدی ابت میاد ب پرهام همكارم جریان گفتم گفت كس خوبیه اسپری بزن قرص بخور منم فوری رفتم دارو خانه قرص اسپری خریدم همون تو ماشین اسپری زدم قرص هم خوردم همه چی واسه امدن اماده كردم ك زنگ زد در باز كردم وقتی امد بالا واقعلا داشت ابم میومد یه دختره ك هركی تو خیابان میدید نمیگفت این پولی باشه قدش یك شصد سینه های بزرگ وزنش هم شاید پنجاه پنج كیلو همون چیزی ك من میخواستم فنج امد سلام رو بوسی مانتو در اورد با یه شلوار جین یه تاپ طوسی

شروع كرد واسم ساك زدن

مشروب سیگار همه چی اوردم شروع كردیم خوردن گفت قبل اینكه مست شیم یا بریم سر اصل مطب پول منو میدی منم اون موقع صد هزار تومن بهش دادم گفتم اگه خوب حال بدی بازم بهت میدم تا اینو گفتم صدای اهنگ یكم زیاد كرد چراغهای پذیرای خانوش كرد امد نشست روی پام شروع كرد لب دادن واقعا استاد بود همون روی مبل ده دقیقه ای لب خوری كردیم دو پیك دیگه خوردیم گفت بریم توی تخت رفتیم توی اتاق شروع كرد لباسام در اوردن لب دادن منو پرت كرد روی تخت خودش شروع كرد لخت شدن لخت شد امد بغلم بهش گفتم ببین من لاس زدن بیشتر كردن دوست دارم گفت هرطور راحتی شروع كردیم لب خوردم بدنش اینقدر خوب بود ك نگو نمیدونم چرا یهو فاز منفی گرفتم بلند شدم رفتم توی پذیرای شروع كردم مشروب خوردن سیگار كشیدن دیدم امد گفت چی شد سگ شدی یهو جریان جدایم ك گفتم بغلم كرد شروع كرد بوسیدنم منم دوباره داغ شدم همون روی مبل توی بغل هم دراز كشیدیم گفت یه كاری میكنم ك واقعا احساس ارامش كنی شروع كرد بدنم لیس زدن با كیرم ور رفتن كیرم بلند شد شروع كرد واسم ساك زدن وای چه حالی میداد با اینكه مست بودم بدنم بی حس ولی واقع لذت میبردم بلندش كردم بردمش توی اتاق شروع كردم لب گرفتم فكر هیچ چی نمیكردم فقط میخواستم لذت ببرم رسیدیم توی تخت اینقدر تف زد ب كیرم لیس میزد فقط دوست داشتم این تایم تمام نشه رابطه گذشتم با زنم یادم میودم بیشتر عصبی میشدم ب خودم ك امدم از موهاش گرفتمش كشیدمش سمت خودم شروع كردم لب گرفتن مثل وحشیها اوردمش توی بغلم اروم نشست روی پام ارم كیرم خودش فرستاد داخل كسش اینقدر داغ داشتم اتیش میگرفتم شروع كرد بالا پایین كردن واقعا عطر تنش و ارامشی ك بعد یك سال بهم میداد دیوانه كننده بود خودش همه كاره این سكس بود بالا پایین میرفت منم فقط اههههه میكشیدم لذت میبردم دیگه خسته شده بود دراز كشید روی من نفس نفس میزد یه لب ازش گرفتم برعكس شدیم ایندفعه من پاهای نازش دادم بالا شروع كردم تلمبه زدن و سینه هاشو خوردن واقعا دیگه داشت ب منم فشار میومد بهش

اخرین سكسمون كردیم

گفتم داگی شو اونم یطوری مثل برق برگشت یه تف زد ب كیرش گفت عشقم بكن توش زود باش كیر میخوامممم منم با تمام قدرت فرستادم داخل یه اخ سكسی گفت شروع كردم تلمبه زد وای تازه تتوی روی كمر كونش دیدم بیشتر حشری شدم محكم میزدم موهاشو میكشیدم اونم خودشو ولو كرده بود روی تخت اههه میكشید یهو یه جیغ كشید كسش داغ شد منو بیشتر حرسی كرد اینقدر سرعتم بیشتر كردم ك خودم هم باورم نمیشد بعد. سه چهار دقیقه دیگه این داشت میومد تا ثانیه اخر نگهش داشتم بعد ریختمش روی كمرش نفس جفتمون بالا نمیومد تازه متوجه شده بودم دوستام واسه چی میگفتن قرص بخور یه دستمال اوردم تنیزش كردم نیم ساعت تو بغل هم خوابیدم لب بازی یهو گفت منم مثل توم با یكی از پسر های همسایه ازدواج كردم دخترم شش ماهش بود با یه دختره فرار كردن رفتن معلوم نیست كجا منم دخترش دادم ب پدرش الانم از روی مجبوری یك سالی هفته ای دو سه تا برنامه میرم بعد از اون شب هر هفته دو بار میاد پیشم یه بار پول میدم بهش یه بارم مفتی البته مفتی نیست براش لباس میخرم مشروب چیزای دیگه الانم ك این داستان دارم مینویسم هفته گذشته اخرین سكسمون كردیم امشب هم با یكی از فامیلشون عقد كرده دوباره من موندم حوضم
اااااینم بگم اینجا ك همه معلم املا انشا هستن دوست دارن ب نویسنده بی احترامی كنن پس لطفا یا نیا بخون یا اگه میای میخونی ب راست یا دروغ نیسنده بی احترامی نكن دیگه كردن چیزیه ك توی این دوره زمونه واسه همه پیش میاد

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: December 16, 2019
Actors: Franceska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *