Download complete video now!

سکس با کوس تنگ ژاپنی

0 views
0%

زل زدی به من حرکت نمیکنی

سر کوچه منتظرم که شکیبا بیاد شمارشو میگیرم بعد از چنتا بوق
امیر: شکیبا کجایی پس
ش:اومدم اومدم
ا: نیم ساعت پیشم همینو گفتی باشه من علفارو آب میدم تا بیای
در ماشین رو باز میکنه تا میشینه
ش: برو برو بدو تا کسی مارو ندیده
خیره میشم بهش: علیک سلام معلوم هست کجایی؟؟؟
ش: سلام سلام عه امیر برو حالا بهت میگم بدو
باخنده میگم: باشه باشه جیغ جیغ نکن
ش: من جیغ جیغو ام؟؟؟ باشه آقا امیر باااشه
روشو میکنه سمت خیابون و بهم نگاه نمیکنه
ا: نگاش کنا قهر هم میکنه
یه ساعته منو اینجا کاشتی بعدم میای نه سلامی نه علیکی فقط میگی برو برو کسی مارو نبینه مگه با دیو دو سر سوار شدی؟ یا شبیه سمندونم؟
ش: خب تو که میدونی بابام حساسه دو ساعته زل زدی به من حرکت نمیکنی اگه یهو کسی مارو میدید چی؟
ا: خب ببینه زنمی زنننممممی
بعدشم مگه تقصیر منه؟ خیلی وقته ندیدمت
شکیبا چشماشو ریز میکنه:وا! دو ساعت پیش تصویری حرف زدیما آقاهه ضمنا شناسنامم هنو سفیده کجا زنتم
ا: نه اون قبول نیس منظورم از نزدیک بود به موقش اسمم توی شناسنامت نوشته میشه عشقم
ش: حالا کو تا اونموقع
دیروز عمتو دیدی پس؟!
بلند میخندم دست شکیبارو میگیرم
ا: اخه تورو هر ثانیه ک نبینم واسم یه قرن میگذره
ش: زبون نریز دیوونه
زود برو سمت کافه بچه ها منتظرن خیر سرم قرار بود غافلگیرت کنیم
با شکیبا تو یه دانشگاه درس میخوندیم و لیلیو مجنون اکیپمون بودیم
شب تولدم بود و مثلا قرار بود با بچه ها منو غافلگیر کنه ولی سامان همه چیو لو داد
اونشب بهترین تولد زندگیمو کنارش جشن گرفتیم
بعد جشن قرار بود بیاد خونم پیشم بمونه

بخوای هم نمیتونی فرار کنی

ش: امیر بیا دیگه چکار میکنی دو ساعته تو آشپزخونه
ا: اومدم اومدم
به خانوادت گفتی شب رو کجا میمونی؟
ش: گفتم پیش آقامون! البته توی دلم
به مامان گفتم میرم پیشِ مریم
ا: با مریم هماهنگ کردی؟
ش: آره بابا ولی عوضی کلی تیکه انداخت خداکنه به بقیه بچه ها چیزی نگه
ا: خب بگه،به اونا چ ربطی داره ننه بچه هامی شما
ش: امیر صد دفه گفتم اینو نگو به من
شراب رو میذارم روی میز سرشو میگیرم بین دستام محکم مک میزنم لباشو
سرشو میکشه عقب
ش عه امیر صبر کن فرار نمیکنم که
ا: بخوای هم نمیتونی فرار کنی
شکیبا شراب نمیخورد و نمیذاشت من بخورم
ولی اونشب تولدم بود و همه چیز آزاد
تا نیمه های شب خوردمو حرف زدیمو رقصیدیم
یهو بغلش کردم بردمش روی تخت
لبامون قفل شده بودن به هم
آروم آروم لباساشو از تنش در میاوردم
نقطه به نقطه تنشو رو لمس میکردم و میبوسیدم.روی تخت غلت میخوردیم و هر لحظه تنم داغ تر میشد.
موهای پریشونش رو از روی صورتش زدم کنار
توی چشماش زل زدم
بعد از ارضا شدن بی حال شده بودیم
هنوز نفس نفس میزد
چرخیدم روی تخت
بغلش کردم
توی بغلم اروم گرفت با موهاش بازی میکردم به سقف خیره شده بودم

نقطه به نقطه تنشو رو لمس میکردم و میبوسیدم

۱۲ ماه قبل
یه سفر کاری رفته بودم جنوب
ولی یه شب قبل تولدش خودمو رسوندم تهران
خبر نداشت
شیفت بیمارستان بود
روبروی بیمارستان منتظرش بودم که بیاد بیرون
ماشینمو که میبینه کلی ذوق میکنه
از خیابون که رد میشد یه ماشین با سرعت میزنه بهش دکتر میگفت در جا فوت کرده شدت ضربه زیاد بود
ولی من باور نمیکردم
همه گریه میکردن
ولی من باور نمیکردم
حس میکردم یه کابوس تلخه
ولی چرا بیدار نمیشدم
چرا شکیبا حرفی نمیزد
چرا شکیبا چشماشو بسته بود
چرا همه بهم تسلیت میگفتن

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 19, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *