Download complete video now!

خانوم خیس کرده ,ک..ر میخاد چطور باید بگه

0 views
0%

دستمو کردم توو شرتش کصشو میمالیدم

رابطه نداشته و خیلی در این مورد کنجکاوه، ولی چون تنها کسی که باهاش راحت بود من بودم و به گفته ی خودش فکر کردن به کس دیگه ای براش چندش آور بود نمیخواست با کسی اینو تجربه کنه.مادر و پدرم هردوتاشون سره کار میرن و من تک فرزندم واسه همین اکثر مواقع تا غروب خونه خالیه البته به جز جمعه ها ، منم از این فرصت استفاده کردم و یه روز ازش پرسیدم که اگه ازش بخوام بیاد خونمون و همو ببینیم نظرش چیه ؟ اونم با کمال ناباوری قبول کرد و گفت که خیلی میترسه و استرس داره ولی چون بارها ازم خواسته بود باهم بریم بیرون و من یه جورایی پیچونده بودمش نمیخواست فرصت اولین دیدارمونو از دست بده
بگذریم اون روز رسیدو بر خلاف تصورات من که فکر میکردم نتونیم هم صحبت خوبی بشیم خیلی هم صمیمی شدیم و از همون اول که دیدمش پرید بغلم و منو بوسید و توی خونه همش توو بغل هم حرف میزدیم ولی چون رومون توو روی هم باز نبود کاری نکردیمو در همین حد بود اونم دیگه ترسش ریخته بودو مدام میبوسیدم وقتی که از هم جدا شدیم خودش واسه دیدار بعدیمون توی خونه بهم درخواست داد دفعه دوم که دیدمش خیلی باهم گرم تر شده بودیم منم جسارت پیدا کرده بودم و لباشو اروم بوسیدم و بعدشم دوتامون ناشیانه شروع به لب بازی و مکیدن لبای همدیگه کردیم با اینکه بلد نبودیم ولی لذتی وصف ناشدنی داشتیم مدتی توو اون حالت بودیم تا از هم جدا شدیم شروع کردم به اروم بوسیدن گردنش لبامو زبونمو که میکشیدم رو گردنش و میمکیدم همش میخواست ازم فاصله بگیره با ناله های ریز میگفت امیر نکن این مدل حرف زدنش بیشتر بهم انگیزه میداد واسه ادامه دادن ازش پرسیدم لباساتو میخوای؟

انگشتمو میکشیدم لای کصش

پرسیدم لباساتو میخوای؟ با چشمای درشت و ابیش و اون صورت سفید و بانمکش بهم با لبخند گفت نوچ نمیخوام منم همه ی لباساشو در اوردم و فقط شورتشو گذاشتم پاش بمونه یه نگاه بهش انداختم دستاشو گرفت جلوی صورتش و معلوم بود حسابی خجالت کشیده شروع کردم به مکیدن گردنش و اونم ناله های ریز میکرد منم اروم‌اروم رفتم‌پایین و سینه هاشو نوبتی میخوردم و زبونمو میکشیدم روو نوک سینه هاش و با لبم نوک سینه هاشو میگرفتم اونم دیگه ناله هاش بلند تر شده بود بهم گفت امیرم نکن خب خیس میشم نگاش کردم بهش لبخند زدمو هیچی نگفتم لبَامو روو لباش گذاشتم و شروع کردم به مکیدن لباش و دستمو کردم توو شرتش کصشو میمالیدم انگشتمو میکشیدم لای کصش اونم نفساش حسابی داغ و تند شده بود و وقتی که از لباش جدا شدم دیگه ناله های بلند میکرد منم از اینکه داره لذت میبره خیلی حال میکردم رفتم دره گوشش زبونمو کشیدم رووی گوشش لاله گوششو خوردم و دره گوشش نفس های عمیق و داغ میکشیدم اونم با این کارم دیوونه شده بود ازش خواستم که اون وری بشه و پشتشو بهم کنه اونم همین کارو کرد منم کیره16 سانتیمو لای پاهاش عقب و جلو میکردم ازش پرسیدم که از من میترسه ؟

آبمو توو کونش خالی کردم

از این کار مطمعنه و بهش گفتم که اگه نخواد دیگه ادامه نمیدم که با صدای خمارش گفت ادامه بده عزیزم منم کرم زدم به کیرم و دمه کون و سوراخشو حسابی کرم مالیدم بعدش اروم سره کیرمو هول دادم توش که بلند ناله کردو چشماشو بست کیرمو تا نصفه کرده بودم توش واسه من که کرم زده بودم نسبتا راحت میرفت داخل جاش تنگ بود ولی راحت لیز میخورد دیدم اون خیلی درد داره و تصمیم گرفتم بیشتر نکنم همونقد نصفه شروع کردم به اروم جلو و عقب کردن تو کونش و همون اندازه تلمبه میزدم و با دستم کصشو میمالیدم و انگشتمو وسطش میکشیدم اونم ناله هاش بالا رفته بود و دیگه درد جاشو به لذت داده بود تلمبه زدنم زیاد طول نکشید کلا پنج دقه شد که اون دو بار و منم یه بار ارضا شدمو کاملا خسته همه ی آبمو توو کونش خالی کردم دوتامون کلی خسته شده بودیم بعد از سکس توو بغلم گرفتمشو نیم ساعتی چشمامونو بسته بودیم این شروع سکسمون بود و الان یه سالی میشه که حداقل ماهی یه بار باهم سکس داریم و من هنوز نتونستم راضیش کنم که از جلو رابطه داشته باشیم تاحالا کص نکردم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: March 8, 2024